Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

Назва:
Фінансова діяльність підприємств житлового господарства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
35,66 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Фінансова діяльність підприємств житлового господарства


ЗМІСТ


ВСТУП
Тема даної роботи – „Фінансова діяльність підприємств житлового господарства”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ).
Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасних економічних відносинах суб'єктів господарювання особ-ливе місце займають фінансові відносини. Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств. Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб'єктів, подані широким спектром. Вони охоплюють різноманітні процеси: ство-рення підприємств; одержання і розподілу прибутків і накопичень; форму-вання відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносин з різноманіт-ними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків із постачальниками та підрядниками і т.д.
В даній роботі розглядаються: сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації фінансів на підприємствах житлово-комунального господарства, зміст і завдання фінансової роботи в підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання й організація роз-рахунків за різноманітними формами; сутність фінансових результатів, їх види, порядок розрахунку та розподілу; сутність фінансового плану-вання, його види та їх характеристика, зміст та порядок складання фінан-сового плану підприємства; сутність фінансового аналізу та ін.
Дана робота може бути корисною і для фахівців економічного профілю, які займаються питаннями економіки, бухобліку та оподатковування підприємств.
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансової діяльності на підприємствах
1.1 Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та функції
У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою ви-ступають фінанси підприємств. Тому що вони функціонують у тій же сфе-рі суспільного виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний доход суспільства, а також формується основна частина фінансових ресурсів держави.
Розподіл і перерозподіл матеріальних і духовних благ, які створюють-ся, в грошовій формі здійснюється за допомогою фінансів шляхом ство-рення цільових грошових фондів у відповідних підрозділах (ланках) на-родного господарства.
Використання фінансів дає можливість підприємствам сфери матеріа-льного виробництва забезпечити безперервність процесу відтворювання, вирішення виробничих, економічних та соціальних задач, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів як на рівні держави, так і на рівні господарюючих суб'єктів.
Економічну природу фінансів підприємств розкриває сукупність гро-шових відносин, які виникають у господарюючих суб'єктів у процесі їх створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності. До таких видів відносин належать Джерело: Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. с. 5-7:
грошові відносини між підприємствами та їх засновниками, які виникають при формуванні статутного фонду (капіталу), - одержання грошей з Державного бюджету, надходження пайових внесків та ін. Стату-тний капітал - головне джерело формування власних коштів підприємства. За його рахунок формуються основні фонди й оборотні активи підпри-ємств. Сума статутного капіталу державного і муніципального підприємств відображає розмір статутного фонду, а акціонерного товариства - суму випущених ним акцій;
грошові відносини між підприємствами та іншими суб'єктами господарювання (постачальниками, покупцями, будівельними та іншими організаціями), які виникають у процесі купівлі-продажу продукції, надан-ня послуг тощо. Ці відносини досить значні в діяльності підприємств, оскільки вони виникають у сфері матеріального виробництва, де виготовляється та реалі-зується продукція, надходить виручка, створюються доходи і накопичення, які е джерелом відшкодування затрат, сплати податків і платежів, форму-вання внутрішньогосподарчих грошових фондів та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Курсова робота на тему: Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок