Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Відтворення та вдосконалення основних фондів

Відтворення та вдосконалення основних фондів

Назва:
Відтворення та вдосконалення основних фондів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,45 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота
Відтворення та вдосконалення основних фондів
План
Вступ 2
1. Спрацювання і старіння основних фондів 2
2. Амортизація 4
3. Строки експлуатації 7
4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 8
5. Розширене відтворення основних фондів 12
6. Показники ефективності відтворення основних фондів 14
7. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів 15
Висновок 17
Використана література 18


Вступ.
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення основних фондів. В першу чергу розкрити зміст видів спрацювання основних фондів - фізичного та морального. Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації і заміни основних виробничих фондів в управлінні матеріальними ресурсами. Визначити зміст розширеного відтворення виробничих фондів. Визначити показники ефективності та основні напрямки інтенсифікації відтворення виробничих фондів.
Спрацювання і старіння основних фондів.
Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацьовуван-ням основних виробничих фондів розуміють явище поступової втра-ти ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості — економічного спрацьовування. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їхня надійність та довговічність, спосіб використання (екстенсивне чи інтенсив-не), особливості технологічних процесів, якість технічного догля-ду й ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.
Фізичне спрацювання будь-якого знаряддя праці (машини, ус-таткування) можна поділити умовно на дві частини: ту, що періо-дично усувають проведенням ремонтів, і ту, що її в такий спосіб усунути неможливо. З часом спрацювання поступово збільшується і врешті решт стає таким, що унеможливлює дальше використан-ня засобу праці у виробництві, тобто настає момент повного фізич-ного спрацювання, коли треба замінити такий засіб праці на но-вий аналогічного призначення. У зв'язку з цим розрізняють усувне (тимчасове) та неусувне (постійно нагромаджуване) фізичне спрацювання основних фондів.
Ступінь фізичного спрацювання окремої одиниці засобів праці можна визначити двома розрахунковими методами: 1) за строком її експлуатації (через зіставлення фактичної та нормативної величин з урахуванням ліквідаційної вартості); 2) за даними обстежень технічного стану. Відносну величину економічного спрацювань ок-ремої фізичної одиниці або певної сукупності основних фондів виз-начають як відношення накопиченої суми спрацювання, тобто їхньої вартості, вже перенесеної на вартість продукції, до загальної балансової вартості.
Техніко-економічне старіння основних фондів (моральне спрацювання) — це процес зне-цінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спра-цювання під впливом науково-технічного прогресу. Воно характе-ризується поступовою втратою засобами праці своєї споживної вар-тості внаслідок удосконалення існуючих та створення нових за-собів виробництва, запровадження принципово нової технології, старіння продукції, що виробляється з допомогою цих засобів ви-робництва. Старіння властиве передовсім знаряддям праці та транспортним засобам і зв'язане з реальними економічними збит-ками для підприємств, що експлуатують застарілу техніку.
Ступінь техніко-економічного старіння того чи того засобу праці можна визначити за допомогою коефіцієнта (відносного показни-ка) Ктес , що його розраховують за формулою

де В0, В1 – повна вартість (ціна) застосовуваного й нового за-собів праці; П0, П1 — відповідно продуктивність тих самих засобів праці або витрати на їхнє експлуатаційне обслуговування (інший пріоритетний техніко-експлуатаційний показник). Про загальний рівень техніко-економічного старіння може дати певне уявлення також питома вага знарядь праці, що експлуатуються понад 10, 15 або 20 років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Відтворення та вдосконалення основних фондів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок