Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Територіально-виробничий комплекс

Територіально-виробничий комплекс

Назва:
Територіально-виробничий комплекс
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,72 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Вступ
З удосконаленням територіальної організації продуктивних сил, збільшенням масштабів виробництва і концентрації його на тери-торії зростає кількість великих міжгалузевих і міжрегіональних проблем, розв'язання яких традиційними методами неможливе або не забезпечує потрібного ефекту.
Створення територіально-виробничого комплексу (ТВК) безпо-середньо пов'язане з реалізацією довготермінових цільових регіо-нальних проблем.
М. Колосовський першим дав наукове визначення ТВК. Під ТВК вчений розумів економічне (взаємозумовлене) сполучення підпри-ємств в одному промисловому фокусі або цілому районі, що забез-печує певний економічний ефект за рахунок вдалого (планового) добору підприємств згідно з природними та економічними умова-ми, з його транспортним та економіко-географічним розташуванням.
Поняття ТВК вияскравлювало зміст економічного району. Еконо-мічний район розглядався на лише як ланка у народногосподарському ланцюгу, що відіграє вузьку й виокремлену роль, але і як велика територіально-виробнича система, що має потужний ресурсний потен-ціал і здатна самотужки розв'язувати важливі господарські пробле-ми, скеровані на підвищення ефективності суспільного виробництва.
1.Сутність ТВК , закономірності їх формуванн
Таким чином, враховуючи роль і місце ЕВЦ у формуванні ТВК, можна виокремити п'ять таких типів:
1. ТВК переробної промисловості з переважанням машинобудів-ного та текстильно-промислового ЕВЦ. Такі комплекси властиві високорозвинутим регіонам України, Західної Європи, Європейської частини Росії, США. Іноді такі ТВК можуть формуватися і в інших районах, що зумовлюється сировинним фактором (Середня Азія, Закавказзя, Нові Індустріальні Країни Азії). Тут вони поєднуються з гідромеліоративним та промислово-аграрним циклом.
2. ТВК гірничо-металургійної промисловості спирається на три ЕПЦ: пірометалургійного чорних металів, пірометалургійного кольо-рових металів, рідкометалохімічного. Базою їхнього формування є великі поклади руди (в Україні: Придніпровський; за кордоном: Рурський в ФРН; KM А, Братсько-Усть-Ілімський, Саянський — у Росії).
3.ТВК енергетичної промисловості з провідними паливно-енергопромисловими ЕВЦ. Основою їхнього формування є великі поклади твердого палива (бурого й кам'яного вугілля, сланців) з перевагою відкритого способу видобування (Тимано-Печорський, Кансько-Ачинський, Південно-Якутський у Росії, Павлодар-Екі-бастузький у Казахстані, Апалацький — у СІЛА, Донецький — в Україні).
4. ТВК хімічної промисловості. Найчастіше вони використову-ють продукцію трьох ЕВЦ: нафтоенергохімічного, газоенергохімічного та гірничохімічного. Сировинна база пов'язана з родовищами наф-ти і газу, а також гірничохімічної сировини (у нашій державі — Прикарпатський, за кордоном — Нижньообський, Середньообський у Росії, Каратау-Джамбульський у Казахстані).
5. ТВК промисловості, що переробляє біологічну сировину. Тут маємо індустріально-аграрний, лісоенергопромисловий та рибопро-мисловий ЕВЦ.
Останній ЕВЦ увіходить до складу такої форми територіальної організації ПС, як портово-промисловий комплекс (ППК).
Територіально-виробничий комплекс — об'єднання за певною народно-господарською функцією підприємств, які мають настільки тісні виробничі зв'язки, що випадіння зі сполучення будь-яких ком-понентів або порушення будь-яких зв'язків понижує ефективність усього комплексу, обмежуючи або унеможливлюючи виконання цієї народногосподарської функції.
Економічна сутність ТВК виявляється у тому, що його народно-господарська ефективність вища за сумарну ефективність складників, які функціонують ізольовано.
Територіальний комплекс виникає тоді, коли територія перестає бути випадковим чинником його формування і коли внаслідок роз-ташування компонентів на компактній території у сполуки з'явля-ються додаткові якості.
ТВК — сполучення підприємств, для якого територіальна спільність є додатковим фактором ефективності за рахунок:—
тривалості взаємозв'язків і ритмічності виробничого процесу;—
скорочення транспортних витрат;—
раціонального використання усіх місцевих ресурсів і сприят-ливіших умов для маневрування ними;—
створення оптимальних умов для поєднання галузевого (між-галузевого) та територіального керування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Курсова робота на тему: Територіально-виробничий комплекс

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок