Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Інвестиції

Інвестиції

Назва:
Інвестиції
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,16 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Інвестиції


Методика здійснення регіонального інвестиційного процесу передба-чає вибір основних пріоритетних його напрямів та принципів.
Такими напрямами мають бути:
екологічний аспект соціально-економічного розвитку територій та їхніх поселень, пов'язані з цим питання демографічної ситуації;
розвиток наукомістких виробництв (галузей, видів діяльності), орієн-тованих на висококваліфіковані кадри і відносно дешевші (за світовими вимірами) трудові ресурси. З цим напрямом має бути тісно пов'язана проблема проведення конверсії оборонного комплексу регіону, в якому зосереджені унікальне і високотехнологічне устаткування, передові тех-нології та висококваліфіковані кадри працівників;
будівництво об'єктів інфраструктури — виробничої, ринкової, соці-альної, інвестиційної та екологічної.
Слід створювати сприятливі умови для іноземних інвестицій. Для залучення іноземного капіталу такими передумовами є:
формування сприятливого інвестиційного клімату, створення пільго-вих умов, що підвищують ділову активність на відповідних територіях і стимулюють розвиток малого підприємництва. Саме воно сприяє вико-ристанню інвестиційного потенціалу невеликих територій, розширенню видів діяльності населення. Одночасно підприємливість сприяє збільшен-ню зайнятості населення через створення додаткових робочих місць; насиченню споживчого ринку товарами і послугами; збільшенню над-ходжень до місцевої казни тощо;
стан і ступінь стабільності економіки в цілому, місткість ринку, тем-пи і пропорції розвитку, інвестиційна привабливість регіонів та країни в цілому.
Малий бізнес може відіграти вирішальну роль у перебудові економі-ки на ринкових засадах, якщо його основними принципами будуть такі:
орієнтація на регіональну і місцеву специфіку;
включення регіональних структур малого підприємництва до загаль-нодержавної мережі інформаційного і правового моніторингу з питань малого бізнесу;
акцент на використанні регіональних, міжрегіональних і місцевих фінан-сових можливостей;
підтримка підприємств малого бізнесу через систему державних і муніципальних замовлень;
особлива увага малому бізнесу в галузях сільського господарства, будівництва, переробки сільськогосподарської продукції, її зберігання і транспортування, надання послуг населенню;
групування дрібних підприємств у асоціації з метою, щоб приватні банки мали справу з досить великими структурами, у відносинах з якими можна розраховувати на значний прибуток;
застосування пільгового оподаткування;
підтримка зовнішньоторговельних відносин малого бізнесу, технологічне та інноваційне сприяння створенню технопарків, розвиток співробітниц-тва з іноземним капіталом;
регіональний консалтинг, що передбачає кваліфіковані консультації з питань, пов'язаних з ризиком, правовими і фінансовими питаннями.
Найважливішими об'єктами регіональної інвестиційної діяльності мають стати:
трансграничні регіони;
спеціальні (вільні) економічні зони;
технополіси і технопарки;
бізнес-інкубатори (інженерні центри);
міські агломерації як найбільш урбанізовані території;
депресивні та екологічно напружені місцевості;
міжобласні виробничі й інфраструктурі комплекси;
окремі агропромислові консорціуми, комбінати та фірми;
транспортні вузли і магістралі;
об'єкти ринкової інфраструктури;
вищі навчальні заклади з унікальною підготовкою фахівців.
На основі таких об'єктів мають складатися інноваційні регіональні проекти та бізнес-плани, як, наприклад, єврорегіони «Карпати» і «Буг», аванпроеят «Ковель», десятки проектів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон.
12.4. Інвестиційна привабливість регіонів
Кожний інвестиційний проект має конкретну спрямованість і з найбіль-шою ефективністю може бути реалізований у тих регіонах, де для цього є найкращі умови. Через це важливу роль у процесі обгрунтування стра-тегії інвестиційної діяльності компаній, фірм відіграють оцінка і прогно-зування інвестиційної привабливості регіонів.
Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів мають бути безпосередньо узгоджені з державною регіональною політикою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Інвестиції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок