Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Трудові ресурси

Трудові ресурси

Назва:
Трудові ресурси
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,25 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
П л а н :
І. Вступ.
ІІ. Регіональні проблеми віково-статевої структури населення.
1. Трудовий потенціал населення.
2. Проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
3. Проблема безробіття.
ІІІ. Регіональні організації працевлаштування.
IV. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах.
V. Висновок.
VI. Література.


І. Вступ.
Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народо-населення є те, що воно є природною основою формування трудо-вих ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які віді-грають вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галу-зей господарства.
Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структу-ра є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного приросту населення.
За останні 80 років населення України збільшилось в 1,5 раза. Водночас були величезні людські втрати в результаті війн, політич-них репресій, голодомору 30-х років. Як результат механічних втрат населення є його сучасна деформована вікова структура. Зростан-ня загальної чисельності населення зумовлює потребу значних ка-пітальних вкладень з метою забезпечення піднесення матеріально-го і культурного рівня життя народу України.
ІІ. Регіональні проблеми віково-статевої структури населення.
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності насе-лення України є його природний рух. За останні 55 років коефіцієнт смертності практично не змінився (відповідно 14,3 %о у 1940 р. і 15,4 %о у 1995 р.). Проте різко знизився коефіцієнт народжуваності (з 27,3 %о у 1940 р. до 9,6 %о у 1995 р.) і, як наслідок, коефіцієнт природного приросту населення (з 13,0 %о у 1940 р. до 5,8 %о у 1995р.).
Зниження природного приросту спричиняє деформацію віко-вої структури населення, зумовлює зниження природного приро-сту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збіль-шення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господар-ства робочою силою.
Проблеми віково-статевої структури населення мають значні регіональні відмінності. Наприклад, ці проблеми в Закарпатській, Донецькій областях діаметрально протилежні. Певні особливості є у сільській і міській місцевостях, зокрема, в більшості сільських адміністративних районів України природного приросту населен-ня практично немає, а в багатьох спостерігається процес депопу-ляції. Це означає, що в таких районах коефіцієнт народжуваності менший від коефіцієнта смертності. В селах різко погіршуються вікова й статева структури населення, що, безперечно, негативно впливає на розвиток продуктивних сил.
Дані про віково-статеву структуру населення необхідні для ви-вчення процесів відтворення трудових ресурсів, визначення їх кіль-кісної та якісної структури. Слід зазначити, що поняття "трудові ресурси" поки що неоднозначне. Вперше його запропонував ака-демік С. Г. Струмилін. Не викликає заперечень, що трудові ресур-си складаються в основному з працездатного населення в працездатному віці. Нині нижня межа працездатного віку вста-новлена 16 років, а верхня — 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. До трудових ресурсів належать пенсіонери, зайняті в суспільному виробництві, а також підлітки віком 14—15 років, які з тих чи інших причин працюють у сфері матеріального вироб-ництва або невиробничій сфері. З числа трудових ресурсів по-трібно вилучити інвалідів праці чи дитинства працездатного віку, які не зайняті в господарстві, а також незайнятих пенсіонерів працездатного віку. Варто зазначити, що в країнах ринкової еко-номіки термін "трудові ресурси" не вживається, а використову-ється поняття "економічно активне населення".
Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Трудові ресурси

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок