Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Кредитування суб’єктів господарювання

Кредитування суб’єктів господарювання

Назва:
Кредитування суб’єктів господарювання
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,68 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Тема: Кредитування суб’єктів господарювання


План
Вступ
Комерційні банки вже декілька століть виконують головну функцію опосередкованого фінансування на грошовому ринку. На перший погляд здається, що банки виконують чисто посередницьку роль: спочатку акумулюють у себе ресурси, а потім – продають їх покупцям від свого імені. Але, насправді, від того, яким чином вони продають ці кошти залежить фінансове забезпечення як суб'єктів господарювання, так і економіки в цілому. Під час спаду ділової активності та кризи неплатежів комбанки нарівні з урядом є ключовими інститутами, які можуть стимулювати народне господарство до виходу з кризи. З огляду на це питання спрямування банками сформованих коштів є досить актуальним в наш час. Зрозуміло, що саме потужні банківські установи (Промінвестбанк, Аваль, Приватбанк, Укрексімбанк, ПУМБ тощо) є ключовими фігурами у сфері руху капіталу і можуть суттєво впливати на розвиток окремих галузей народного господарства. Але не варто недооцінювати роль інших банків, які кредитують малий і середній бізнес та населення. Адже, останні є базою для ринкової економіки, конкуренції та рушієм економічного піднесення.
З іншого боку, будь-який комерційний банк не стане вкладати кошти у збитковий проект, навіть якщо він пріоритетний для держави. Це пояснюється двома головними принципами діяльності банку: прибутковість та ліквідність. Завданням даної курсової роботи є: визначити, чим керуються менеджери банку, приймаючи рішення щодо проведення тієї чи іншої кредитної операції.
Теоретичні засади кредитування суб’єктів господарювання
Радикальні економічні перетворен-ня, які відбуваються в сучасному світі, спону-кають до переосмислення змісту та-кої категорії, як кредит. Адже він є невід'ємним елементом ринкового гос-подарства, безпосередньо впливає на процеси розширеного відтворення як на макрорівні, так і на рівні окремого підприємства.
Кредити прискорюють процес від-творення на всіх етапах виробництва, розподілу, обліку і споживання. За їх ра-хунок формуються основні фонди та обігові кошти, здійснюються розрахун-ки між товаровиробниками, збільшуєть-ся обсяг грошової маси в обігу, при-скорюються процеси реального накопи-чення, виробничого і соціального роз-витку підприємств.
В економічній літературі є кілька ви-значень кредиту, кілька трактувань йо-го змісту і принципів впливу на ефек-тивність господарювання.
У фінансово-кредитному словнику зазначено Финансово-кредитный словарь. — М.: Финансы и статистика, 1986. — Т. 2. — С. 103.:
"Кредит — це позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення, і, як правило, зі сплатою відсотків"'.
Трактування кредиту з точки зору суб'єктів кредитування подано в банківській енциклопедії:
"Кредит — це економічні відносини, які виникають між кредитором і пози-чальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і, як правило, зі сплатою відсотків" Банківська енциклопедія / Під ред. проф.Мороза А.М. – Київ: Ельтон, 1993. с. 147..
Професор М.І.Савлук вважає:
"Кредит — це економічні відносини між юридичними та фізичними особа-ми і державою з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як пра-вило, з виплатою відсотків" Савлук М.І. Гроші та кредит. — Київ: Либідь, 1992. - С. 128.
.
В економічній літературі знаходимо й інші визначення поняття кредиту. Та більшість із них зводиться до того, що він є суто технічною категорією, тобто наданням грошових коштів у борг на за-садах повернення і сплати. На мою дум-ку, таке розуміння кредиту в умовах ринкових відносин є дещо звуженим. І ось чому.
По-перше, кредит — це економічна категорія, якою передбачається не ли-ше перерозподіл, а й акумулювання тим-часово вільних коштів держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб.
По-друге, кредиту притаманні прин-ципи не лише сплати і повернення, а й цільового використання запозичених коштів, реального забезпечення кре-диту.
По-третє, у кредитні відносини всту-пають не лише комерційні банки і підприємства, а й держава та населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Кредитування суб’єктів господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок