Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Основні теорії прибутку

Основні теорії прибутку

Назва:
Основні теорії прибутку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,81 KB
Завантажень:
215
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Основні теорії прибутку


Зміст


Вступ
Тема даної курсової роботи – „Основні теорії прибутку”.
Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю та значенням прибутку.
Основним завданням роботи є вивчення та узагальнення теоретичних, методичних та практичних питань пов’язаних з такою економічною категорією, як прибуток.
Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що в умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва. Основною метою діяльності будь якого підприємства є отримання прибутку. Враховуючи важливість даної економічної категорії актуальним є дослідження основних теорій прибутку при вивченні курсу „Економічна теорія”.
В роботі розкриті наступні питання:
прибуток як економічна категорія;
побудова моделі прибутку підприємства;
удосконалення механізму формування прибутку в ринковій економіці;
тощо.
При написанні роботи автором використовувались Закони України та інші нормативні акти, підручники, монографії, періодичні видання, наукові статті з питань економічної теорії, економіки підприємства, економічного аналізу тощо.


1. Прибуток як економічна категорія
Прибу-ток — це різниця між доходом від реалізації продукції та сукупни-ми витратами на її виробництво.
За економічною природою прибуток є перетвореною формою чистого доходу, а отже, характеризує чистий доход у тому вигляді, в якому той виступає на поверхні економічних явищ в умовах еко-номічної відокремленості виробника.
Чистий доход — виражена у вартісній формі вартість додаткового продукту, який являє собою основну складову доходу.
Джерело чистого доходу — додаткова і певною мірою необхідна праця. Оскільки чистий доход є катего-рією розподілу, то його можна також визначити як реалізований надлишок вартості товару понад виробничі витрати. Внаслідок від-хилення ціни товару від його вартості чистий доход кількісно не збігається з вартістю додаткового продукту. Відокремленість витрат виробника, які набувають форми собівартості, зумовлює відокрем-леність доходу, який набуває форми прибутку.
В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва, що зумовлено іманентно притаманною капіталу тенденцією до самозростання.
А. Сміт розглядав прибуток, по-перше, як результат праці робіт-ника, оскільки вартість, яку він додає до вартості матеріалів, роз-кладається на дві частини: оплату його праці та прибуток підпри-ємця; по-друге — як результат функціонування капіталу.[12,c.232]
Д. Рікардо вважав, що величина прибутку залежить від заробіт-ної плати: прибуток зростає, якщо знижується заробітна плата. Одним з головних чинників підвищення прибутку є суспільна про-дуктивність праці, яка, зростаючи, зумовлює зниження вартості робочої сили.[12,c.232]
За К. Марксом, прибуток — це перетворена форма додаткової вартості. Додаткова вартість т — це функція змінного капіталу f(v), який авансується на робочу силу (тобто v) : т = f(v). Прибуток Р — це функція авансованого капіталу: Р = f(c + v), де с — капі-тал, авансований на купівлю засобів виробництва.
Багато західних економістів при поясненні прибутку використо-вують теорію трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея, за якою участь у створенні вартості беруть праця, земля і капітал. Наприклад, при-буток вони розглядають як доход від використання засобів вироб-ництва (капіталу) та як плату за працю підприємця з управління та організації виробництва і, отже, доход на капітал відрізняють від підприємницького доходу.
Критикуючи теорію факторів виробництва, К. Маркс обгрунту-вав положення, що нову, збільшену вартість створює жива праця. Однак при цьому він показав, що продуктивність праці залежить від технологічної оснащеності праці, родючості, розташування зе-мельних угідь тощо. Разом з оснащеністю праці та родючістю землі, зростає якість праці, отже, за одиницю часу створюється більша вартість. Так капітал і земля сприяють створенню більшої вартості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Основні теорії прибутку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок