Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Основний капітал . Його фізичний і моральний знос в Україні

Основний капітал . Його фізичний і моральний знос в Україні

Назва:
Основний капітал . Його фізичний і моральний знос в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
26,37 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Основний капітал . Його фізичний і моральний знос в Україні


План
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Основний капітал: суть і структура.
Вартість основного капіталу.
РОЗДІЛ 2. ЗНОС ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ.
2.1 Форми зносу основного капіталу
2.2 Використання основного капіталу в Україні.
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
3.1 Джерела і форми відтворення основних засобів
3.2 Особливості амортизації як процесу відтворення основного капіталу в Україні.
3.3 Лізинг як перспективний спосіб відтворення та оновлення основного капіталу в Україні.
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Розгляд теоретичних і методологічних проблем відтворення основного капіталу на етапі переходу від планово-адміністративної системи господарювання до ринкової економіки дозволяє якнайповніше охарактеризувати особливості перетворень, фактори виходу з кризових спадів виробництва та зміни темпів зростання. Протягом трансформаційного періоду темпи зростання основного капіталу та зміни його струк-тури визначаються загальними умовами розвитку виробництва і суспільного відтво-рення під впливом стратегії і методів розбудови ринкових відносин.
Принципова основа сучасного економічного розвитку України полягає в інтенсифі-кації фаз відтворення та в активізації інноваційної діяльності. У цьому зв'язку важливою проблемою економічної теорії є дослідження закономірностей відтворення та шляхів ефективного використання основного капіталу в складних обставинах переходу до ринку, який відзначається рядом специфічних рис через дію багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Практика трансформаційних перетворень свідчить про те, що в Україні відбува-ється впровадження в економіку методів та структур, скопійованих у розвинутих ринко-вих систем. Ігнорування особливостей дії ринкових закономірностей у період трансфор-мації економічної системи спричинює багато негативних соціально-економічних явищ.
Спільною закономірністю для країн з різними рівнями розвинутості ринкових від-носин є те, що процеси інтенсифікації суспільного виробництва і підвищення його ефективності з метою задоволення потреб господарства та населення вирішальною мірою визначаються масштабами і характером відтворення основних виробничих
фондів, ступенем їх використання.
Нові риси відтворення основного капіталу, що виникли в Україні в трансформа-ційний період, можуть бути осмислені правильно лише за умови врахування впливу на цей процес зміни форми власності.
Це і визначає актуальність теми даної роботи.
Метою даної роботи є розгляд теоретичних і методологічних положень, які характеризують стан основного капіталу в Україні та його відтворення.
В даній роботі використовувалися статистичні дані, праці провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців.


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Основний капітал: суть і структура.
Се-ред факторів виробництва важливе місце займають засоби виробництва — знаряд-дя і предмети праці. Вони беруть безпосередню участь у ство-ренні вартості продукції і, будучи складовим елементом продук-тивних сил, визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази підприємств. Тому від рівня забезпеченості вироб-ництва знаряддями і предметами праці, їх структури та ефектив-ності використання значною мірою залежать кінцеві результати діяльності суб'єктів господарювання.
Знаряддя і предмети праці, виражені у вартісній формі, разом з грошовими ресурсами, що обслуговують процес виробництва, ста-новлять поняття виробничих фондів [11]. Їх кругообіг відбувається як рух вартості, результатом якого є виробництво матеріальних благ, що втілюють у собі вартість спожитих засобів виробництва.
Залежно від характеру обороту, а також від функціональної ролі і значення в процесі створення нових споживних вартостей засоби виробництва поділяють на основні й оборотні фонди ( ос-новний і оборотний капітал).
Основні виробничі фонди (основний капітал) — це грошовий вираз знарядь праці. Вони беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натурально-речову форму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Основний капітал . Його фізичний і моральний знос в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок