Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Статистика

Статистика

Назва:
Статистика
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,03 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Вступ
В умовах ринкової економіки виникає необхідність в вивченні суспільних явищ і процесів; розуміння їх суті, специфіки та законів розвитку. Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток економіки, визначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних тенденцій. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування і розвитку їх. Кількісна сторона суспільних явищ-це їх розміри , але також це є і співвідношення цих розмірів. Вивчаючи кількісну сторону явищ, статистика відображає її в своїх показниках. Але також слід зазначити, що кількісна сторона суспільних явищ також нерозривністю пов’язана з якісним їх змістом.
Інша особливість предмета пов’язана з масовістю суспільних явищ. Для масового явища характерна участь у ньому певної множини елементів, основні властивості яких схожі. Розглядаючи суспільні явища, як масові і спираючись на облік усієї сукупності фактів, що відносяться до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту зв’язку і взаємозалежності. Все це дає підставу твердити, що статистика один із засобів пізнання суспільного життя.
Статистика – це багатогалузева наука, яка складається з окремих галузей: економічна статистика, соціальна статистика, статистика промисловості та інші.
Об’єктом вивчення статистики промисловості виступають економічні явища та процеси, які складають умови промислового виробництва і його результат. Особливу увагу статистика промисловості приділяє вивченню економічної ефективності в любій промисловій галузі. Вивчення явищ їх взаємозв’язку призводить до необхідності економіко-статистичного аналізу на всіх ступенях-від цехів промисловості підприємств до промисловості в цілому.
Як всяка наука статистика промисловості основана на діалектичному методі пізнання, а як наука статистика вона має свої специфічні прийоми і методи дослідження. До них відносяться : масове спостереження метод групування, зведення, метод середніх величин, метод кореляції, метод відносних величин, балансовий, індексний метод.
Статистика промисловості тісно пов’язана з іншими економічними науками.
Економіка промисловості визначає принципи організацій виробництва, управління промисловістю її розміщення, суть спеціалізації, кооперування в промисловості. На базі економіки промисловості статистика промисловості обґрунтовує і розробляє систему показників, з допомогою яких вимірює рівні і динаміку явищ і процесів, виявляє закономірності і взаємозв’язки. Розвиток статистики промисловості обумовлений. Таким чином; розвитком економіки промисловості, але в той же час і економіка не може розвиватися без статистики, не маючи конкретних даних, які характеризують стан і розвиток промисловості.
Статистика промисловості має тісний зв’язок з бухгалтерським обліком в промисловості. Багато статистичних показників основані на даних бухгалтерського обліку, а це потребує, щоб звіт статистично організований. Дані статистики промисловості необхідні не тільки для побудови балансу народного господарства, але й для визначення таких важливих показників, як валовий національний продукт, національний дохід. Статистика промисловості як наука обгрунтовує систему показників, які забезпечують на практиці можливість правильного і найбільш повного використання умов промислового виробництва і його результатів. І прийому аналізу промислової діяльності.
Основні завдання і організація статистики України відображені в законі України ”Про державну статистику”, згідно якого статистичну роботу в Україні здійснює міністерство статистики і його органи на місцях. Міністерство статистики відповідальне за ведення обліку і статистики за єдиною методикою на основі централізованого керівництва всією статистичною роботою. Не менш важливим завданням є контроль за станом обліку, звітності та достовірності даних.
В умовах переходу до ринкової економіки потрібно, щоб зібрані первинні статистичні дані, зведення, збірники використовувались для їх аналізу і підготовки оглядів стану суспільних явищ всіма ланками органів державної статистики, а також для проведення наукових досліджень органи державної статистики повинні використовувати статистичну інформацію, методи її аналізу та комп’ютерну техніку для своєчасної оцінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Статистика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок