Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Дебіторська заборгованість, підприємства та фактори що визначають її розмір

Дебіторська заборгованість, підприємства та фактори що визначають її розмір

Назва:
Дебіторська заборгованість, підприємства та фактори що визначають її розмір
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,72 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КУРСОВА РОБОТА
Дебіторська заборгованість, підприємства та фактори що визначають її розмір


План


ВСТУП
Розрахунки між підприємствами й організаціями — один із необхідних складників розширеного відтворення. Вони опосередковують розподіл і пере-розподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми у грошову і нав-паки. Розрахунки грунтуються на економічній базі кругообігу коштів у процесі виробництва і є суспільним визнанням того, що підприємство виконало свої зо-бов'язання й намічені цілі. У загальній сумі дебіторської заборгованості на роз-рахунки з покупцями припадає 80—90% Білик Д.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України. – 2003. - №12. –С.24..
Актуальність теми курсової роботи зумовлена наступним. Нині питанням управління дебіторською заборгованістю є найскладнішим, що пов'язано з проблемою неплатежів. Підприємства першочергово розв'язу-ють власні проблеми, незважаючи на виконання фінансових зобов'язань із пла-тежів перед контрагентами. Така поведінка підприємств зумовлена відсутністю їхньої майнової відповідальності за невиконання договірних зобов'язань і дає їм змогу ухилятися від взаєморозрахунків із контрагентами. У таких умовах дедалі більше зростає необхідність управління дебіторською заборгованістю.
Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської забор-гованості зумовлює необхідність вирішення таких завдань, як дослідження еко-номічної сутності дебіторської заборгованості та її виникнення у сучасних умо-вах господарювання, доповнення її класифікації й обґрунтування критеріїв визначення, удосконалення нинішньої методики обліку заборгованості та її ре-фінансування, удосконалення обліку простроченої й безнадійної заборгованос-ті, здійснення аналізу і внутрішнього контролю дебіторської заборгованості спе-ціальним структурним підрозділом підприємства із проблемної дебіторської заборгованості.
Метою даної роботи є дослідження сутності дебіторської заборгованості та факторів, що впливають на її розмір з тим щоб полегшити управління нею.
Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:
Дослідити сутність дебіторської заборгованості;
Розглянути основні причини її виникнення підходи до класифікації;
Визначити можливі підходи до аналізу і управління дебіторською заборгованістю.
Об’єктом роботи являється фінансово-економічна діяльність підприємств.
Предметом роботи виступає аналіз та вдосконалення фінансово-економічних зв’язків та відносин між підприємством та постачальниками.
Інформаційною базою роботи є матеріали Державного комітету статистики, бухгалтерська звітність ВАТ “Аналітприлад” та роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, в яких висвітлено питання, що стосуються дебіторської заборгованості.


1. КОНЦЕПТУАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1.1. Природа і причини виникнення дебіторської заборгованості
Проведений аналіз визначень сутності поняття "дебіторська заборгованість" у спеціальній економічній літературі свідчить про відсутність єдиного його розуміння авторами. Різні підходи науковців до визначення сутності дебі-торської заборгованості дають змогу виділити кілька груп.
Перша група авторів — А.Ф. Вещунова, А.Ю. Редько та автори-розробники Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" — до останньої відносить тільки грошові кошти до оплати. Але таке виз-начення неповне, оскільки дебітори можуть заборгувати підприємству не лише кошти, а й інші активи Вешунова А.Ф. Бухгалтерский учет на предприятиях разных форм собственности.— СПб: Издательский торговый дом "Герда". — 2000. — С. 90; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237//Бухгалтерія. - 2001.-№ 52/2(467). - С. 55-56. .
Друга група авторів — Л.Е. Алексєєва, О.М. Бандурка, 1.0. Бланк, Е.П. Коз-лова, М.Я. Коробов, Е.М. Причепій, А.М. Черній, В.Д. Гвоздецький, Л.А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Дебіторська заборгованість, підприємства та фактори що визначають її розмір

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок