Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

Назва:
Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота з економіки підприємства
Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки.
1. Сутність та функції бізнес-плану
Виникнення будь-якої підприємницької ідеї ставить багато різно-манітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо. Задля отри-мання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план1.
Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та оха-рактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек-ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існуючою командою менед-жерів.
У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі-зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначають-ся обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації про-екту.
Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкре-тизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкла-дання коштів у розвиток виробництва.
У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві най-важливіші функції:
1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприєм-ницької ідеї;
2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприєм-ства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комп-лексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.
Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприєм-ницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.
Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:
1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов'язаних зі спільним для них бізнесом;
2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприєм-ства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького про-екту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати на-прямки розвитку бізнесу.
Таким чином, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризико-вані шляхи реалізації підприємницького проекту.
Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від характеристики фірми незалежно від того, належить вона до сфери послуг чи до виробничої сфери. Специфіка бізнес-плану полягає в тому, що це комп-лексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємниць-кого проекту. В ньому розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець і визначаються способи їх розв'язан-ня. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі роз-робки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок