Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,75 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
 
Курсова робота
 
Тема. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 


План
1.Маркетингові ризики і методи їх урахування
2.Екологічні ризики продуктових інновацій та їх оцінка
3.Висновки
4.Література
Маркетингові ризики і методи їх урахування
Маркетингова діяльність за своєю суттю спрямована на визначення, аналіз і урахування факторів, які впливають на процеси виробництва продукції і її просування на ринку. В її основі лежить детальний і об'єктивний аналіз ринку за обра-ними напрямками і точна інтерпретація його результатів. Спираючись на результати роботи маркетингових підрозділів керівництво підприємства приймає рішення про вибір страте-гії і тактики розвитку, планує виробничо-збутову і фінансову діяльність. При цьому практично неможливо з повною досто-вірністю стверджувати, що виконано аналіз всієї необхідної інформації, що враховані всі фактори, які чинять вплив на ро-звиток кон'юнктури конкретних товарних ринків і економіки країни у цілому. З іншого боку, реалізація маркетингових за-ходів проходить у ринковому середовищі, стан якого безперер-вно змінюється під впливом множини різноспрямованих фак-торів, які у своїй більшості є незалежними від дій конкретного підприємства. З цих причин важливі маркетингові рішення приймаються на основі неповної, неточної та суперечливої ін-формації, тобто в умовах ризику і його необхідно належним чином оцінювати і враховувати.
Однак відсутність єдиних поглядів на систему маркетинго-вих ризиків ускладнює їх аналіз, можливе як подвійне урах-ування ризику, так і не врахування окремих його видів. І те й ін-ше є неприйнятним, оскільки приводить, відповідно, до перео-цінки чи недооцінки ризику конкретних видів маркетингової діяльності і не дозволяє розробити адекватну систему заходів, спрямованих на запобігання, зниження чи компенсацію ризику.
Загалом під ризиком у маркетингу слід розуміти загрозу понесення збитків або недоотримання прибутків у результаті реалізації конкретних рішень чи видів виробничо-збутової діяльності, що спираються рекомендації маркетингу .
Аналіз методологічних і теоретико-методичних підходів до систематизації маркетингових ризиків, показав, що існуючі класифікації в ос-новному виділяють маркетинговий ризик як одну зі складових господарського (підприємницького) ризику. В інших у складі маркетингових ризиків окремо виділяють конкурентний ри-зик, ризик неприйняття продукції споживачами, ризик неаде-кватної оцінки місткості ринку, ризик прийняття невірних маркетингових рішень, ризик, пов'язаний зі змінами ситуації на ринку у період між його аналізом і прийняттям маркетинго-вих рішень, що спираються на результати аналізу тощо.
Маркетингові ризики проявляються у вигляді не реалізації чи зменшенні обсягів реалізації продукції і цін на неї, наслід-ком чого є недоотримання прибутку або збитки і, загалом, спричиняються наступним:
1. Невідповідністю техніко-економічних параметрів продук-ції запитам споживачів. Прикладом може служити високо вартісний комп'ютер PCJR виробництва IBM, який мав незручну клавіатуру і повільний процесор. Це була з найбільших невдач IBM, яка принесла збитки у розмірі близько 40 млн. доларів. Завищеними цінами або іншими недоліками цінової стра-тегії. Так сівалка, яка виготовляється AT "Охтирсільмаш" (Сумська обл.), перевершуючи за якістю більшість товарів конкурентів, програє їм за відношенням ціна-якість.
Неефективною системою збуту, яка не відповідає ринко-вим реаліям. Наприклад, розтягнутий термін виконання замовлення і пов'язане з цим невиконання умов постачання.
Неадекватною цільовому ринку системою стимулювання збуту .
Як приклад ,можна навести відому телевізійну рекламу питної води з альпійських джерел "Блакитна вода", назва якої вітчизняним телебаченням озвучувалася англійською мовою у досить неблагозвучному з погляду української мови виразі(blue water).
Низькою конкурентоспроможністю продукції, методів її збуту і підприємства-товаровиробника (продавця) взагалі . Са-ме з цих причин фактично зійшли з ринку вітчизняні вироб-ники аудіо - та відеотехніки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок