Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Безпека електронної комерції

Безпека електронної комерції

Назва:
Безпека електронної комерції
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,14 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
«Однією з найзначніших та дискусійних тем комерції в Інтерне? сьогодні є безпека Інтер-нет-трансакцій. У той час, як технічні склад-ності можуть бути вирішені, менш очевидною проблемою стало визначення стандартів здійснення операцій між споживачами і підприємцями вимогами безпеки, що задо-вольняють фінансові інститути».
Peter Loshin
1 Довіра споживачів у Web
2 Безпека електронного бізнесу
3 Захист персональної інформації в Web
4 Правові аспекти ведення електронного бізнесу
5 Страхування електронного бізнесу
6 Сертифікація учасників електронного бізнесу
1. Довіра споживачів у Web
В основі успіху будь-якої комерційної діяльності лежить довіра споживачів. Стрімкий зліт електронної комерції за останні кілька років загострив цю проблему, виявивши недовіру користу-вачів до перенесення бізнесу у сферу Інтернет. Основні складові й інструменти завоювання довіри споживачів подані на рис. 9.1.
Саме у взаємодії перерахованих компонентів формується довіра споживачів до підприємств електронної комерції. Основ-ним користувачі вважають безпеку проведення платіжних трансакцій і конфіденційність їхньої персональної інформації. На захист інтересів користувачів спрямовані законодавчі акти, технологічні й організаційні заходи, процедури страхування і контролю. Не менш важливим користувачі вважають гаранту-вання послідовності та цілісності трансакцій і правомочність їх проведення всіма сторонами.
Рис. 9.1. Фактори завоювання довіри споживачів до електронного бізнесу
Якість і працездатність сайтів мають вирішальне значення, а сайти з поганим дизайном відлякують відвідувачів, що вико-навчий директор Enterpulse Michael Reene назвав «смертельним вироком Інтернет». Деякі дослідження показують, що коли після закінчення 20 секунд користувач не одержує цілком чи хо-ча б майже завантажену головну сторінку Web-сайта, він зали-шає його. Додатковими умовами завоювання довіри споживачів є проста, зручна навігація, відсутність виникаючих рекламних вікон і анкет реєстрації великого обсягу.
Незмінними залишаються вимоги споживачів до рівня клієнтського обслуговування. Як і у фізичному світі, споживачі очікують від віртуальних підприємств достатньої до себе уваги й адекватного її прояву, а також своєчасної реакції на клієнтські запити.
2. Безпека електронного бізнесу
На думку експертів, розвиток електронного бізнесу багато в чому визначається прогресом у галузі інформаційної безпеки, під якою розуміється стан стійкості інформації до випадкових чи навмисних впливів, що виключає неприпустимий ризик її знищення, спотворення і розкриття, які призводять до ма-теріальних збитків власника чи користувача інформації.
Для одержання доступу до інформації користувач повинен пройти процедури аутентифікації (встановлення особистості) і авторизації (визначення прав доступу). Крім того, сам сервер також повинен бути аутентифікований користувачем.
Основні завдання при досягненні безпеки інформації поляга-ють у забезпеченні ЇЇ доступності, конфіденційності, цілісності і юридичній значимості. Кожна загроза повинна розглядатися з по-гляду того, наскільки вона може торкнутися цих чотирьох влас-тивостей або якості безпечної інформації. Конфіденційність оз-начає, що інформація обмеженого доступу повинна бути доступ-на тільки тому, кому вона призначена. Під цілісністю інформації розуміється її властивість існування в неспотвореному вдгляді. Доступність інформації визначається здатністю системи забез-печувати своєчасний безперешкодний доступ до інформації для суб'єктів, які мають на це належні повноваження. Юридична зна-чимість інформації здобуває дедалі більшу важливість у резуль-таті створення нормативно-правової бази безпеки інформації в нашій країні.
Безпека будь-якої системи електронного бізнесу полягає в захисті від різного роду втручань у ЇЇ дані. Усі ці втручання мож-на умовно розділити на кілька категорій:
розкрадання даних (наприклад, розкрадання номерів кредитних карт із бази даних);
втручання (наприклад, перевантаження даними сайта, не призначеного для такого великого обсягу інформації);
перекручування даних (наприклад, зміна сум у файлах платежів і рахунків-фактур чи створення неіснуючих сер-тифікатів);
руйнування даних (наприклад, при передачі користува-чу і назад);
відмова від виконаних дій (наприклад, від факту оформ-лення замовлення чи одержання товару);
ненавмисне неправильне використання засобів сайта ко-ристувачем;
несанкціонований доступ до інформації (несанкціонова-не копіювання, відновлення або інше використання даних, про-ведення несанкціонованих трансакцій, несанкціонований пере-глятт чи пеоедача даних).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Безпека електронної комерції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок