Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Види вкладів та особливості роботи з ними

Види вкладів та особливості роботи з ними

Назва:
Види вкладів та особливості роботи з ними
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,07 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
План
1. Види вкладів та особливості роботи з ними.
1.1. Види вкладів та їх залучення.
1.2. Порядок оформлення операцій з вкладання до запитання.
1.3. Особливості роботи з строковими вкладами
2. Загальна характеристика банку
2.1. Структура і мета діяльності
2.2. Обґрунтування облікової політики
2.3. Основні показники діяльності банку
3. Депозити фізичних осіб
3.1. Порядок залучення депозитів фізичних осіб
3.2. Облік депозитних операцій
3.3. Внутрішній контроль депозитів


Вступ
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах транс-формації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає зав-дання формування ефективної банківської системи. Як найваж-ливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять гро-шові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населен-ня в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функ-цію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетво-рення їх в реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потре-би економіки в додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки — це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон’юнктури, а також якнайшвидше та досить гнуч-ко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.
Останні десятиріччя корінним чином змінили погляди на банки та банківську діяльність. З одного боку, це обумовлено можливими практично миттєвими змінами умов функціонуван-ня банків. З іншого – все очевидніша інтеграція банківських систем, фінансова конкуренція, що посилюється, розвиток інфор-маційних технологій зводять нанівець традиційні методи здійснен-ня банківських операцій.
Я вибрала тему про вклади саме тому, що вони займають важливе місце в банківській діяльності.
Адже у загальній сумі банківських ресурсів залучені ресурси за-ймають переважне місце, їхня частка в різних банках колива-ється від 75% і вище. З розвитком ринкових відносин структура залучених ресурсів зазнала істотних змін, що обумовлено по-явою нових, не традиційних для старої банківської системи способів акумуляції тимчасово вільних колітів фізичних і юридичних осіб.
У світовій банківській практиці всі залучені ресурси за спо-собом їхньої акумуляції групуються таким чином:
· депозити;
· недепозитні залучені кошти.
Основну частину залучених ресурсів комерційних банків складають депозити, тобто кошти, внесені в банк клієнтами — приватними і юридичними особами, тобто підприємствами,
Недепозитними залученими ресурсами користуються пере-важно великі банки. Купуються недепозитні кошти на значні су-ми, і їх вважають операціями оптового характеру.
Сучасна банківська практика характеризується великою роз-маїтістю вкладів депозитів і депозитних рахунків. Це поясню-ється прагненням банків в умовах сеґментованого висококонкурентного ринку найповніше задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги і залучити їхні заощадження та вільні грошові капітали на банківські рахунки. За економіч-ним змістом депозити можна розділити на групи:
· депозити до запитання;
· строкові депозити;
· ощадні вклади;
· цінні напери.
Депозити можна також класифікувати й за іншими ознака-ми: за термінами, за видами вкладів, умовами вкладання і вилу-чення коштів, виплачуваними відсотками, можливістю одер-жання пільг по активних операціях банку тощо.
Депозити до запитання представлені різними рахунками, з яких їхні власники можуть одержувати готівку на першу вимогу шляхом виписування грошових і розрахункових документів. До депозитів до запитання у банківській практиці належать:
· кошти, які зберігаються на розрахункових і поточних ра-хунках державних, акціонерних підприємств, різних ма-лих комерційних структур;
· кошти фондів різного призначення в період їхнього ви-трачання;
· кошти в розрахунках;
· кошти місцевих бюджетів і на рахунках місцевих бюджетів;
· залишки коштів на кореспондентських рахунках інших банків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Види вкладів та особливості роботи з ними

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок