Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Характеристика основних макроекономічних моделей народного господарства

Характеристика основних макроекономічних моделей народного господарства

Назва:
Характеристика основних макроекономічних моделей народного господарства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
9,34 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Зміст:
“Класична” макроекономiчна модель
Макроекономiчна модель М. Кейнса
Монетаристська макроекономiчна модель
Моделi мiжгалузевого балансу
“КЛАСИЧНА” МАКРОЕКОНОМIЧНА МОДЕЛЬ
Схеми економiчного кругообiгу (вiд «моделi» Кене до сучасних схем вiдтворення) не є повноцiнними макроекономiчними моделями. Вони лише вiдсторонено (абстрактно) показують необхiднi пропорцiї вiдтворення, не вказуючи на iснування можливих диспропорцiй (тобто порушень макроекономiчної рiвноваги), тим бiльше - на їх причини та подолання. Тому насамперед вони мають теоретичне значення, їм важко, а то й неможливо знайти практичне застосування.
Проте економiчна теорiя створила макроекономiчнi моделi, якi насамперед спрямованi на з'ясування причин наявних диспропорцiй i шляхи досягнення макроекономiчної рiвноваги.
Марною справою було б шукати у працях видатних представникiв класичної полiтичної економiї А.Смiта, Ж.Б.Сея, Д.Рiкардо, Дж.С.Мiлля якоїсь закiнченої макроекономiчної моделi, але опис її, спираючись на економiчнi принципи, якi вони сповiдували, можна в загальних рисах зробити.
Зокрема, А.Смiт прийшов до висновку, що координацiя трудової дiяльностi мiльйонiв людей i досягнення пропорцiйностi i рiвноваги економiчного розвитку здiйснюється «невидимою рукою» об'єктивних економiчних законiв, ринкового механiзму вiдносин мiж людьми. Вiн писав: «Кожна людина мислить лише про власну вигоду, але невидима рука, яка його спрямовує, приведе його до результату, про який вiн i сам не помишляв».
Отже, Смiт вважав, що пропорцiйнiсть суспiльного господарства здiйснюється довершеним механiзмом ринку (цiною, попитом i пропозицiєю), який дiє об'єктивно (незалежно вiд волi i бажання людей), як «невидима рука», i не потребує державного втручання («держава повинна виконувати роль нiчного сторожа», що охороняє приватну власнiсть).
Ж. Б. Сей намагався деталiзувати окремi елементи i механiзм дiї «класичної» макроекономiчної «моделi». Вiн вважав пропозицiю товарiв тим фактором, що визначає рiвень доходу i зайнятостi населення. Тому слiд всiляко збiльшувати пропозицiю, нарощуючи виробництво. Пропозицiя у «моделi» Сея сама породжує свiй попит, тобто виробництво будь-якого обсягу продукту автоматично забезпечує доход, який необхiднiй для закупiвлi всього продукту на ринку: пропорцiйнiсть забезпечується автоматично. При цьому усi заощадження дорiвнюють iнвестицiям. Сей, як i Смiт та Рiкардо, вважав, що глибокi диспропорцiї вiдтворення неможливi при нормальному функцiонуваннi об'єктивного ринкового механiзму.
Таким чином, «класична» макроекономiчна «модель» - це модель економiки, яка саморегулюється i не потребує якогось стороннього впливу.
Цi iдеї розвивались представниками неокласичного напряму в економiчнiй теорiї (насамперед А.Маршаллом, Дж.Б.Кларком, А.Пiгу). Навiть в умовах, коли ринкову економiку час вiд часу вражали циклiчнi кризи, вони заперечували необхiднiсть макроекономiчного регулювання, вважаючи що ринковий механiзм має достатньо можливостей для подолання диспропорцiй, якi виникали, встановлення економiчної рiвноваги.
Слiд вiдзначити, що самого поняття «макроекономiка» тодi не iснувало (макроекономiчну теорiю розробив Дж.Кейнс), не iснувало й особливої потреби в розробцi макроекономiчних моделей, як моделей активного регулювання пропорцiй суспiльного виробництва i встановлення його рiвноваги.
Iдея макроекономiчного регулювання i моделювання виникла тодi, коли стало зрозумiло, що ринковий механiзм сам не в змозi подолати наростаючi диспропорцiї, встановити втрачену рiвновагу. Переломним моментом стала найглибша в iсторiї ринкової економiки економiчна криза 1929-33 рр. (так звана «велика депресiя»). У деяких країнах (США, Великобританiї, Швецiї) уряди намагались застосувати нетрадицiйнi методи стабiлiзацiї, адже методи, якi застосовувались за неокласичними рекомендацiями - маневрування ставкою проценту i рiвнем заробiтної плати, перестали давати ефект. Держава почала бiльш глибоко втручатись у процеси вiдтворення. Проте вiдчувалась нагальна необхiднiсть створення нової економiчної теорiї, яка б пояснила причини порушень економiчної рiвноваги i дала рекомендацiї по її досягненню, тобто створила загальну модель економiчного розвитку в нових умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: Характеристика основних макроекономічних моделей народного господарства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок