Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Облік надходження та наявності виробничих запасів

Облік надходження та наявності виробничих запасів

Назва:
Облік надходження та наявності виробничих запасів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,19 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Облік надходження та наявності виробничих запасів


Зміст


ВСТУП
Запаси, у тому числі виробничі запаси, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначені результатів господарської діяльності підприємства та висвітлені інформації про його фінансовий стан.
Для правильної організації обліку виробничих запасів перш за все, необхідно дати відповідь на такі запитання: звідки, коли, скільки і на яку суму надійшли виробничі запаси, як виконуються програми постачання; кому, коли і скільки відпущено запасів; як виконується програма виробничого споживання; який залишок по окремих видах виробничих запасів і як дотримуються ліміти тощо.
Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад оцінки і обліку виробничих запасів; а саме організації первинного обліку, документування придбання і вибуття виробничих запасів, відображення обліку придбання і вибуття виробничих запасів в бухгалтерському обліку. А також відображення придбання і вибуття виробничих запасів у звітності.
Предметом дослідження є: виробничі запаси, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з інвентаризацією товарних запасів.
Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.


1.Характеристика виробничих запасів
Запаси - це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності або перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва або утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси е оборотними активами, тому вони можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.
Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини (нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства.
Виділяють виробничі й товарні запаси. Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. Товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу; при цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін у їх фізичну форму, вони є готовими виробами вже при закупці у постачальника.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням та якщо вартість запасів може бути достовірно визначена.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 9 "Запаси".
Вимоги П(С)БО 9 "Запаси" розповсюджуються не на всі оборотні активи підприємства. До складу запасів не включаються активи, оцінку яких регулюють інші П(С)БО:
- незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
- фінансові активи;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших П(С)БО.
Нижче наведено основні терміни, що використовуються у прийнятих П(С)БО.
Одиниця бухгалтерського обліку запасів - найменування запасів або їх однорідна група (вид). Такою одиницею може бути вид, сорт, марка запасу тобто кожен номенклатурний номер.
Первісна вартість запасів - сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.
Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.
Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість по операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Облік надходження та наявності виробничих запасів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок