Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Назва:
Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,69 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Бух облік
Курсова
Зміст


Вступ
Бухгалтерський облік в Україні, як і в країнах з розвинутою ринковою економікою, поділяється на фінансовий і управлінський. Ведення фінансової обліку в Україні є обов’язковим для всіх підприємств. Бухгалтерія фіксує інформацію про поточні витрати у по елементному розрізі, а саме : прибутки підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо. Споживачами інформації фінансового обліку в основному виступають зовнішні щодо підприємства користувачі, тобто органи податкової служби, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники і покупці, потенціальні інвестори.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку, визначає облікову політику підприємства, має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
В умовах ринку підприємства, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій.
Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди мав свої особливості в порівнянні з обліком інших видів діяльності. Тому необхідно привернути належну увагу до організації бухгалтерського обліку діяльності торговельних підприємств з метою забезпечення користувачів повною, достовірною та об'єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його діяльності.
Належним чином організований поточний облік дозволяє постійно слідкувати за господарською діяльністю підприємства і своєчасно повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища. Але абсолютно точної картини ні поточний облік, ні складений на підставі його даних зведений облік не гарантують.
Сьогодні в Україні функціонують підприємства, організації і господарські товариства, засновані на різних формах власності. Це створює різнобій і складнощі в організації договірних відносин між підприємствами, організаціями і товариствами . В умовах ринкової економіки змінився характер комерційних договорів, коли активну роль стали виконувати обидва їх суб’єкти на паритетних засадах, що вимагає зміцнення правового поля діяльності постачальника і замовника. Поточні зобов’язання здатні активно впливати на об’єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів.
Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад поточних зобов’язань; організації обліку поточних зобов’язань, а саме організації первинного обліку, відображення поточних зобов’язань в бухгалтерському обліку.
Предметом дослідження є: договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком поточних зобов’язань.
Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю “Еластомір”.
Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи. Робота заснована на використані нормативних документів і спеціальних теоретичних і практичних літературних джерел з проблем теми дослідження.


1.Економічна сутність та значення поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
У бухгалтерському обліку інформацію про зобов'язання формують згідно з вимогами П(С)БО 11 «Зобов'язання».
Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внас-лідок подій, що відбулися, і погашення якої в майбутньому, як очі-кується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілю-ють економічні вигоди Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” Наказ МФУ від 31.01.00р. №20..
Зобов'язання визнається за умови, що його оцінка мо-же бути достовірно визначена й існує вірогідність змен-шення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок