Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Скачати безкоштовно: Економічна характеристика Фондової біржі

Економічна характеристика Фондової біржі / сторінка 7

Назва:
Економічна характеристика Фондової біржі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,41 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Зокрема, є необхідним перехід учасників НДСУ на електронну форму ведення дого-вірної документації та розрахунків між ними з визнан-ням електронного підпису (ключа, коду).


4. Біржова торгівля акціями: проблеми та перспективи
Для успішного проведення грошової приватизації в Україні необхідний аналіз попередніх (за 1995 - 1999 рр.) результатів усіх грошових видів продажу та орієнтації на тих, які є найбільш ефективними і прозорими. 2000 рік є першим роком виключно грошової приватизації, і тому та-кий аналіз дасть змогу забезпечити ефективний вибір видів продажу підприємств, що приватизуються, а також вико-нати завдання з грошових надходжень від приватизації до державного бюджету.
Чільне місце серед грошових способів продажу акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ), що приватизуються, займає їх продаж на фондових біржах. Конкурси, а трохи пізніше продаж на фондових біржах були першими конку-рентними грошовими видами продажу.
Фондові торги були започатковані після виходу в лю-тому 1995 р. Указу Президента України “Про участь Украї-нської фондової біржі в приватизаційних процесах”. Із са-мої назви Указу випливає, що на той час єдиним організа-ційно оформленим ринком цінних паперів була Українсь-ка фондова біржа (УФБ). З часом кількість фондових бірж зростала, і на сьогодні Фонд державного майна України пропонує акції ВАТ, що приватизуються, вже на шести фондових біржах (табл.4). Деякі з них мають розвинену мережу філій, як то УФБ та Українська міжбанківська ва-лютна біржа (УМВБ). Як видно з табл. 1, у 1997 р. найбіль-ша кількість акцій була запропонована до продажу на УФБ, хоча за часткою проданих акцій УФБ поступилась УМВБ та Донецькій фондовій біржі (ДФБ): 19,1% проти 32% та 19,4% відповідно. Ця тенденція збереглась і протягом 1998 -1999 рр. з тією лиш різницею, що в 1998 р. найбільша час-тка проданих акцій порівняно до виставлених на продаж була в Позабіржовій фондовій торговельній системі (37,7%), ДФБ (18,3) та Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) (15,1), а в 1999 р. на ДФБ (75,3) та УМВБ (45,7%). Кращі результати щодо продажу пакетів акцій ВАТ, що приватизуються, на тій чи іншій біржі пояснюються як кількісними, так і якісними характеристиками запропоно-ваних акцій. Результати продажу не залежать від бірж, ос-кільки рівень їх роботи як торговельних майданчиків є приблизно однаковим. Слід зазначити, що подальший роз-виток мережі філій фондових бірж дасть змогу залучити більшу кількість інвесторів у регіонах за місцерозташуван-ням підприємств, що приватизуються.
Відсоток реалізації запропонованих до продажу акцій був найбільшим у 1995 р. - 98,5% (табл. 5). До продажу була запропонована незначна кількість пакетів акцій, оскіль-ки цей напрям приватизації тільки розпочинався і недо-статньо була відпрацьована як технологія біржових торгів, так і нормативна база, яка її мала регламентувати. Це був зовсім новий і невідомий спосіб продажу, який виявився достатньо вдалим. За результатами продажу було отримано 1,85 млн грн. Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості становило 4,66. Це свідчить про ліквідність виставлених на продаж пакетів акцій. Якщо врахувати, що стартова ціна акції визначалася на рівні її номінальної вартості, то майже всі акції були про-дані з перевищенням стартової ціни більш як у 4,5 раза.
Найменше було запропоновано пакетів акцій розмі-ром до 1 % від статутного фонду (СФ) - 2, найбільше розмі-ром від 10 до 25% від СФ - 19 (табл.6). Серед галузей ви-робництва найбільше було запропоновано пакетів акцій будівельних підприємств-12, підприємств машинобудуван-ня - 11 та підприємств легкої промисловості - 6 (табл.7). Найбільш вдалими можна вважати біржові, контракти з продажу акцій ВАТ “Українські пухові вироби” (коефіцієнт перевищення стартової ціни становить 37,7), ВАТ “Чортків-ська кондитерська фабрика” (12,8), ВАТ “Київська швейна фірма “Ластівка” (9), ВАТ “Укррічфлот” (9).
У 1996 р. кількість пакетів акцій, які були запропоно-вані до продажу на фондових біржах, збільшилася до 315.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Економічна характеристика Фондової біржі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок