Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Економічна характеристика Фондової біржі

Загрузка...

Економічна характеристика Фондової біржі

Назва:
Економічна характеристика Фондової біржі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,41 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1. Економічна характеристика Фондової біржі
Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Відповідно до Закону фондова біржа є акці-онерним товариством, що в ньому зосереджує-ться попит і пропонування цінних паперів, яке забезпечує формування їхнього біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, власного статуту і правил.
Фондову біржу можуть створити не менше ніж 20 засновників — торговців цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комер-ційної і комісійної діяльності з цінних паперів, за умови внесення ними до статутного фонду 10000 і більше неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Фондова біржа — організація, яка створюється не для отримання прибутку, а тільки для організації укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та з доручення клієнтів, а та-кож виконувати функції депозитарію (ст. 33 згаданого Закону, допо-внена частиною 4 згідно із Законом № 523/97-ВР від 10.09.97 р.).
Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим ор-ганом.
У статуті фондової біржі визначаються:
а) її найменування і місцезнаходження;
б) найменування і місцезнаходження її засновників;
в) розмір статутного фонду;
г) умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фон-дової біржі;
д) права і обов'язки членів;
е) організаційна структура;
є) компетенція і порядок створення керівних органів;
ж) порядок і умови відвідування фондової біржі;
з) порядок і умови застосування санкцій, установлених фондо-вою біржею;
й) порядок припинення діяльності фондової біржі.
Статутом можуть бути передбачені також інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.
Правила фондової біржі регламентують:
а) види угод, що укладаються;
б) порядок торгівлі;
в) умови допуску цінних паперів;
г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;
д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації:
е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;
є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та ін-формації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;
ж) систему інформаційного забезпечення;
з) види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;
й) правила ведення розрахунків;
і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.
Згідно зі ст. 35, користуватися найменуванням “фондова біржа”, позначенням “фондова біржа” або будь-яким іншим, що в ньому мі-ститься вислів “фондова біржа”, може тільки організація, створена в порядку, визначеному у ст. 34 цього Закону.
Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли кіль-кість її членів стала менше 10. Якщо у фондовій біржі зали-шилося 10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття но-вих членів протягом шести місяців.
Діяльність фондової біржі може також бути припиненою відпо-відно до законодавства України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств.
Роль держави у формуванні статутного фонду фондової біржі є різною. Наприклад, у кількох країнах Європи (Франція, Італія, Швей-царія) всі фондові біржі є державними установами. У Німеччині фондові біржі також перебувають під постійним контролем з боку держави. Юридичний статус такого роду бірж можна назвати публі-чно-правовим: держава не тільки бере участь в опрацюванні правил біржової торгівлі, а й призначає маклерів, забезпечує порядок тор-гів, стежить за законністю фондових операцій.
Інший режим фондової торгівлі цінними паперами існує в США та Англії, де фондові біржі діють самостійно — як звичайні приватні компанії (акціонерні товариства). За такого режиму держава не бере на себе гарантій ні щодо стабільності біржової торгівлі, ні щодо зменшення ризику фондових операцій.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Економічна характеристика Фондової біржі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок