Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Ринкова економіка та механізм функціонування

Ринкова економіка та механізм функціонування

Назва:
Ринкова економіка та механізм функціонування
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,04 KB
Завантажень:
528
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Ринкова економіка та механізм функціонування


Зміст
Вступ 3
Суть ринкової економіки 5
Основні елементи економічних систем 5
1.2. Характеристика основних типів економічних систем 9
Основні моделі ринкових економічних систем 13
Класична модель ринкової економіки (США) 13
Шведська модель держави добробуту 15
Змішана модель ринкової економіки (Японія) 22
Планово-регульована економіка (Китай) 24
Проблеми та перспективи розвитку ринкової економіки в Україні 26
Висновки 29
Література 31


ВСТУП
В реальнiй економiчнiй полiтицi сучасних розвинених країн постiйно динамiчно поєднуються рiзні концепцiї економiчного розвитку залежно вiд конкретних умов, що створюються, економiчного стану тощо. Тому скорiше можна говорити про наявнiсть певних моделей господарського розвитку, якi є сукупнiстю елементiв, що забезпечують функцiонування економiки (технологiчних, економiчних, соцiальних, полiтичних, психологiчних, релiгiйних та iн.) в їх взаємозв'язку та взаємодiї. Конкретна форма реалiзацiї моделей постiйно змiнюється, але загальна їх орiєнтованiсть, яка спирається на структуру продуктивних сил, особливостi суспiльних вiдносин, нацiональний менталiтет, i становить змiст моделей, виявляє значну автономнiсть щодо коливань економiчної полiтики урядiв.
В сучаснiй економiчнiй лiтературi розрізняють кiлька видiв моделей розвиненого ринкового господарства. Зокрема, видiляють моделi: американську, нiмецьку, європейську кейнсiанську, шведську, японську. Критерiями класифiкацiї виступають, звичайно, питома вага держвласностi, її якiсний склад, напрямки i засоби здiйснення державної полiтики, форми ринкових відносин тощо. Вiдповiдно видається неможливим достеменно зарахувати до певної моделi економiки переважне число країн, що розвиваються, через їхню рiзноманiтнiсть i нестабiльнiсть, а також, за подiбними причинами, - економiки постсоцiалiстичних i соцiалiстичних країн.
Отже, не видається за можливе розробити унiверсальну схему економiчної системи, яка була б застосовуваною за будь-яких умов. Водночас порiвняльний аналiз моделей дає основу для розробки методологiї формування державної економiчної полiтики залежно вiд соцiально-економiчної системи. Практика функцiонування моделей ринкової економiки передбачає складне переплетення рiзноманiтних заходiв економiчної стратегії і тактики, серед яких видiляються блоки грошово-фiнансової, бюджетної, структурної та соцiальної полiтики.
Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу «Політекономія», а саме вивчення питань, які торкаються категорії «економічна система».
При виконанні курсової роботи були поставлені наступні завдання:
- розглянемо суть та основні принципи функціонування ринкової економічної системи;
- розглянути основні моделі ринкових економічних систем на прикладах окремих країн;
- вивчити проблеми та перспективи розвитку ринкової економіки в Україні.
Об’єктом дослідження є ринкова економічна система.
Предметом дослідження є визначена система економічних відносин, пов’язаних з формуванням і вдосконаленням процесів, котрі впливають на формування та розвиток ринкової економічної системи.
Національна (країнована) модель розвитку відноситься до числа економічних понять, найбільш розповсюджених у наші дні і виклиеає значний інтерес практиків, тому що характер її трактування впливає на визначення механізмів, які можна запозичити з зарубіжного досвіду. У той же час глибокі зрушення у сучасному розвитку не можуть не внести суттєвих новацій у макроекономічний рівень теоретичного узагальнення відтворювальних процесів. Сучасна країнована модель – це розгорнута системно логічна, підкріплена традиціями конструкція. За допомогою взаємопов’язаних кількісних і якісних параметрів, які характеризують різні економічні процеси, вона визначає джерела та механізми руху суспільного відтворення, мотивацію і ефективність інноваційного динамізму усього соціально-економічного спектру тієї чи іншої країни.


Суть ринкової економіки
1.1. Основні елементи економічних систем
Узагальнюючи історичний досвід багатьох країн, що побудували ринкову економіку, можна виділити три основні моделі переходу до ринку: природно-історичну, державну та зовнішньоекономічну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Ринкова економіка та механізм функціонування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок