Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Бюджетна система в Україні

Бюджетна система в Україні

Назва:
Бюджетна система в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,98 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Теоретичні основи бюджетного устрою та структура бюджетної системи.
Державний бюджет — це встановлений законом на певний період основний фінансовий план (розпис) доходів і видатків централізованого фонду коштів держави, необхідних для здійснення її завдань і функцій.
В фінансово-правовій літературі дається наукове визначен-ня бюджетної системи України. Це “заснована на економіч-них відносинах, врегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави”.
Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного ус-трою і адміністративно-територіального поділу України.
Основи бюджетного устрою:
Встановлення принципів побудови бюджетної системи
Виділення видів бюджетів
Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи
Організація взаємовідносин між бюджетами
Таким чином, бюджетний устрій — більш широке поняття, яке включає в себе бюджетну систему, взаємозв'язок між бюджетами і принципи їх функціонування. При цьому слід враховувати, що Україна є унітарною державою, хоча до її складу входить Автономна Республіка Крим; в той же час в Україні визнається і гарантуєть-ся місцеве самоврядування, здійснення якого неможливе без власних місцевих бюджетів (значний вплив на це має Європейська Хартія місцевого самоврядування, до якої приєдналась Україна).
Принципи побудови бюджетної системи:
Єдність – забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією.
Збалансованість – витрати бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету.
Самостійність – забезпечується закріпленням за відповідними рівнями бюджету відповідних джерел доходів та самостійне визначення напрямків використання коштів.
Повнота – до складу бюджетів включаються всі надходження та витрати, згідно нормативно – правових актів.
Обґрунтованість – бюджет формується на реальних макроекономічних показниках економічного і соціального розвитку держави
Ефективність – досягнення максимального ефекту при використанні бюджетних коштів.
Субсидіарність – розподіл видів видатків між держбюджетом та місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх споживача.
Цільове використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються лише на цілі, визначені бюджетним призначенням.
Справедливість – справедливий розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Публічність та прозорість – бюджети та їх виконання обговорюються і затверджуються Верховною Радою України та радами місцевих органів самоврядування.
Відповідальність учасників бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.
Сукупність всіх бюджетів, які входять до бюджетної сис-теми України, складає зведений (консолідований) бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад дер-жавного регулювання економічного і соціального розвитку України. Слід зазначити, що зведені бюджети існують не тільки в мас-штабах України, але і в ланках нижчого рівня. До їх числа можна також віднести бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети областей, бюджети районів, бюджети міст, які мають районний поділ.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республі-канський бюджет та бюджети районів і міст республікан-ського підпорядкування Автономної Республіки Крим. При цьому слід мати на увазі, що така система бюджетів Авто-номної Республіки Крим не виходить за рамки бюджетної системи України. Згідно Конституції України Ав-тономна Республіка Крим є невід'ємною складовою части-ною України і нормативно-правовове регулювання бюджетних і в цілому фінансових питань вона не здійснює.
Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Бюджетна система в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок