Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Фінансовий аналіз економічного проекту

Фінансовий аналіз економічного проекту

Назва:
Фінансовий аналіз економічного проекту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
11,32 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Фінансовий аналіз економічного проекту
План.
Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.
Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми.
Прогнозування продажів та витрат по проекту.
Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту.
Фінансове планування в проєктному аналізі.
1. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру.
Фінансовий аналіз має кілька цілей:
Визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми;
Виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторово-часовому розрізі;
Виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані і результатах;
Прогноз основних тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності фірми.
Фінансовий аналіз передбачає рішення таких завдань:
Дати оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства “без проєкту” і “з проєктом”;
Оцінити потребу в фінансуванні проєкту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;
Визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів;
Оцінити оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проєкту в кількісному вимірі;
Можна виділити три основні типи моделей, що застосовуються в фінансовому аналізі: дискриптивні, нормативні та предикативні.
Дискриптивні моделі застосовуються для оцінки фінансового стану фірми. До них відносяться: побудова системи звітніх балансів,подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів тощо. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.
Нормативні моделі дають змогу порівняти фактичні результати діяльності фірм з очікуваними, розрахованими за бюджетом. Ці моделі використовуються здебільшого у фінансовому менеджменті.
У проєктному аналізі, що має справу не тільки з теперішнім, скільки з гаданим майбутнім, використовуються предикативні моделі, які мають передбачувальний, прогностичний характер і дозволяють спрогнозувати майбутні грошові потоки, фінансовий стан і результати.
2. Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів підприємства.
Показники ліквідності.
Ліквідність – це здатність підприємства вчасно розрахуватися по боргових зобов”язаннях шляхом перетворення всіх активів у грошові кошти.
Чисті оборотні активи = поточні активи – поточні пасиви
Ліквідність характеризує можливість підприємства оплетити свої поточні пасиви.
Його еквівалінтом є:
Найкраще коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він повинен бути нищий 1. Нормальним вважається значення коефіцієнта більше 1,5.
Ліквідні активи = поточні активи – товарно-матеріальні запаси
Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно перетворена в грошову форму і використана для погашення короткострокових зобов”язань.
Його еквівалентом є “кислотний тест”:
Цей коефіцієнт повинен бути не нижчий 1, інакше фінансовий стан підприємства оцінюється як незадовільний.
Для оцінки ліквідності використовують також показник номінальної вартості власного капіталу.
Номінальна вартість власного капіталу = Актив – Нематеріальні активи –Довгостроркові пасиви – Поточні пасиви
Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів.
Чиста номінальна вартість = Власний капітал + Бюджетне фінансування + Доходи майбутніх періодів + Нерозподілений прибуток
Пoкaзник нoмiнaльнoї вapтocтi влacнoгo кaпiтaлy iнoдi викo-pиcтoвyєтьcя пpи poзpaxyнкax peнтaбeльнocтi зaмicть пoкaзникa влacнoгo кaпiтaлy.
Пoкaзнuкu peнmaбeльнocmi
Пpи плaнyвaннi викopиcтoвyєтьcя кiлькa пoкaзникiв peнтaбeльнocтi:
Peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy пoкaзyє, якa вiддaчa (нopмa пpибyткy) нa вклaдeний влacний кaпiтaл.
Для oцiнки peнтaбeльнocтi влacниx вклaдeнь нa здiйcнeння пpoeктy peкoмeндyєтьcя викopиcтoвyвaти дeщo iншy фopмyлy poзpaxyнкiв.
Peнтaбeльнicть aктивiв пoкaзyє, нacкiльки eфeктивнo викo-pиcтoвyютьcя aктиви пiдпpиємcтвa.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Фінансовий аналіз економічного проекту

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок