Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Грошово-кредитна система

Грошово-кредитна система

Назва:
Грошово-кредитна система
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,12 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..4
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ.
1.1. Грошово-кредитна система: зміст, структура, об’єкти і суб’єкти. Риси сучасної грошово-кредитної системи……………………………………………6
1.2. Небанківські фінансові й кредитні установи як суб’єкти грошово-кредитної системи……………………………………………………………….12
1.3. Зміст та теоретичні концепції грошово-кредитної(монетарної) політики…………………………………………………………………………..15
Розділ ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.
2.1. Центральний Банк України та комерційні банки, їх основні функції і здійснювані операції…………………………………….………………………18
2.2. Механізм реалізації грошово-кредитної політики………………………..24
?????? ??I. ???????? ? ????? ???????????? ???????-????????? ??????? ???????…………………………………………...35
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...42
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..43
ВСТУП
Розширення міжнародної торгівлі товарами та послугами перетворює кордони різних країн в умовні лінії на географічній карті. Однак валюта в більшості з них все ж залишається самостійною та невід’ємною складовою частиною економіки. В економічних системах, валюта яких вільно конвертується, рівень її обмінного курсу є вирішальним фактором успіху національних експортних галузей та рівня цін на товари та послуги, що імпортуються з інших країн.
Саме проведення державної монетарної політики регулювання грошово-кредитних відносин в Україні повинно забезпечити максимальну ефективність функціонування економічної системи нашої країни в цілому.
Актуальність теми полягає в тому, що з одного боку, держава займає визначальну роль в системі кредитно-фінансових відносин, а з іншого – з розвитком монетарних відносин, як зазначалося раніше, стираються кордони між різними країнами, взаємовідносини між ними вже неможливо уявити без грошових розрахунків.
У курсовій роботі досліджуються підходи до визначення поняття та специфіки грошово-кредитної системи такими вченими, як А.М. Котляров, О.І. Лаврушин, М.І. Савлук, В.С. Стельмах, А.М. Мороз,
Предметом дослідження у роботі є грошово-кредитна система України.
Метою є дослідження всіх аспектів роботи установ та організацій, які є учасниками грошово-кредитної системи та беруть участь у реалізації грошово-кредитної політики.
Завдання:
- дослідити основні теоретичні поняття грошово-кредитної системи, а саме її зміст, структуру, об’єктів і установ, які є суб’єктами грошово-кредитної системи;
- розкрити сутність здійснюваних Національним банком України операцій та показати його основні функції;
- охарактеризувати механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні.
Робота складається з вступу, трьох розділів (перший з яких теоретичного характеру, другий та третій – практичного, з елементами аналізу), висновків, списку використаної літератури та додатків.
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ.
1.1. Грошово-кредитна система: зміст, структура, об’єкти і суб’єкти. Риси сучасної грошово-кредитної системи.
Грошово-кредитна система – це форма організації грошового обігу, яка історично та законодавчо склалася в тій чи іншій країні.
Історії відомі два основних типи грошових систем.
Перший тип — металевий обіг. Він виступає теж у двох формах: біметалізм, коли роль грошей законо-давчо закріплюється за двома металами (золотом і сріблом), та монометалізм, коли роль грошей вико-нує один метал (золото або срібло).
Другий тип — паперово-кредитна система гро-шового обігу, в основі якої лежать паперові та кредитні гроші.
№ п/п | Елементи системи металевого грошового обігу | Елементи паперово-кредитної системи грошового обігу
1 | Грошова одиниця (гривня, долар, рубль тощо) мають речове втілення | Грошова одиниця у готівковій (тілесній) та безготівковій (нетілесній) формах
2 | Масштаб цін (ваговий вміст грошового ме-талу в грошовій одиниці) | Масштаб цін у формі вагового вмісту грошового металу відсутній
3 | Види державних гро-шових знаків (мета-левих або паперових), що мають законну платіжну силу | Види державних грошових знаків та характер забез-печення їхньої платіжної сили
4 | Регламентація гро-шової емісії банкнот та монет | Регламентація готівкового та безготівкового обігу
5 | Визначення валютних курсів на основі зі-ставлення золотого (срібного) вмісту на-ціональних грошових одиниць | Визначення та забезпечення певного порядку обміну на-ціональної валюти на інозем-ну (валютний паритет і регу-льований державою валютний курс)
6 | Інститути, що здій-снюють емісію та ре-гулюють грошовий обіг |
Інститути, що здійснюють емісію та регулюють грошо-вий обіг
Таблиця 1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Грошово-кредитна система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок