Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Міжнародна фінансова система

Міжнародна фінансова система

Назва:
Міжнародна фінансова система
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
37,15 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Міністерство освіти України
Київський національний торговельно-економічний університет
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
“Міжнародна фінансова система”
Виконав:
Керівник:
 


Зміст
І | Вступ | 3
ІІ | “Міжнародна фінансова система”
План:
1. | Розвиток міжнародних валютних відносин
1.1. | Національна та світова валютні системи | 4
1.2. | Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту | 9
1.3. | Бреттон-Вудська валютна система | 12
1.4. | Кінгстонська валютна система | 15
2. | Світові валютно-фінансові ринки
2.1. | Девізні ринки | 16
2.2. | Міжнародні фінансові ринки | 19
3. | Сучасні міжнародні кредитні відносини | 21
4. | Міжнародні валютно-фінансові організації | 24
ІІІ. | Висновок | 33
ІV. | Список використаної літератури | 35
ВСТУП
Зростання ролі і значення міжнародних фінансових відносин у розвитку світової економіки та диверсифікації світогосподарських зв'язків наприкінці XX ст. зумовлене кількома головними факторами. По-перше, поглибленням процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізацїї виробництва і капіталу, усіх сфер господарського життя на ру-бежі II і ІІІ тисячоліть. По-друге, глобалізацією економічного розвитку сучасного суспільства, необхідністю спільного розв'язання усіма учасника-ми світового співтовариства гострих економічних, соціальних та еколо-гічних проблем. По-третє, формуванням нової системи міжнародного по-ділу і кооперації праці внаслідок розпаду колишнього Радянського Союзу і створення нових незалежних держав та в результаті суттєвих змін, що відбуваються в Центральній і Південно-Східній Європі та в Китаї. По-четверте, домінуванням у системі світового господарства ринкових структур, інституцій та інструментів, розширенням ринкового поля сві-тової економіки внаслідок виникнення нових підсистем (emergind market). По-п'яте, карколомним зростанням фінансового сектора світової еконо-міки та інших сегментів сфери послуг.
При розбудові відкритої української економіки слід враховувати усі ці новітні процеси з огляду на те, що вже зараз третина валового внутріш-нього продукту держави реалізується з допомогою зовнішньоекономічних зв'язків. Україна бере безпосередню участь у діяльності провідних міжна-родних валютно-кредитних та фінансових організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР). Крім того, запровадження у вересні 1996 р. власної грошової оди-ниці — гривні — передбачає поступове включення грошово-фінансової сис-теми України до світових валютно-фінансових ринків.
Міжнародні валютно-кредитні відносини мають три головні виміри і проявляються в трьох головних площинах. З одного боку, вони являють со-бою певну теоретичну систему, сукупність принципів і форм міжнарод-них валютно-кредитних відносин. З іншого боку, валютно-кредитні та фі-нансові інструменти є важливими засобами здійснення економічної полі-тики, її координації у міжнародному масштабі. Нарешті, валютно-кре-дитна сфера виступає важливим каналом залучення додаткових фінансо-вих коштів до національної економіки, сприяє прискореному обміну між країнами та регіонами товарів і послуг, поліпшенню системи розрахунків між суб'єктами світогосподарських зв'язків.
Міждержавні валютні і кредитні відносини як спорадичні явища були ві-домі порівняно давно. У процесі свого історичного розвитку вони зростали кіль-кісно, удосконалювались їхні якісні характеристики, урізноманітнювалися форми.
Науково-практичне пізнання міжнародних валютно-кредитних відносин пов'язане з подоланням так званих порогових точок (міток). Їх виділення, виокремлення із загальної системи гуманітарного знання відбулося у XVIII ст., коли економічне знання в цілому набуло відповідної автономізацїї та індивідуалізації. Це означало досягнення ним порога позитивності. Поріг епістемологізації (від грецьк. episteme — знання та logos -поняття, підвалини) досягається внаслідок набуття міжнародними валютно-кредитними відносинами системних форм, що домінують над повсякденними уявленнями та відповідають принципу спростовуваності.З ним пов'язане впровадження системи золотого стандарту (1870 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Міжнародна фінансова система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок