Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Безкоштовно курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

Загрузка...

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства / сторінка 11

Назва:
Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,34 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Чим більший цей показник за одиницю, тим ефек-тивнішою буде імпортна діяльність для підприємства.
Рентабельність імпорту (Pі) розраховується за формулою:
Рі=
Для визначення економічної ефективності імпорту мо-жуть використовуватися різні методики залежно від мети здійснення імпорту: 1) імпорт товару здійснюється для вироб-ничого споживання імпортером з метою зниження витрат ви-робництва як альтернатива його закупівлі на внутрішньому ринку; 2) імпорт товарів здійснюється для його реалізації на внутрішньому ринку з метою одержання прибутку (це імпорт товарів народного споживання) [11,ст.11-14].
Для товарів виробничого призначення економічна ефек-тивність імпорту визначається за двома формулами:
Е1еф.і=
де Цк — купівельна ціна імпортного устаткування;
ЦП — повна ціна споживання імпортного устаткування;
ЦП = ЦК+ЕВ, де Ев — експлуатаційні витрати при використанні устатку-вання;
Ев - Вс + Ве + Вр + В3 + ЗП,
де Вс — вартість сировини, матеріалів, що споживаються, на одиницю виготовленої на даному устаткуванні продукції; Ве — вартість палива та енергії на одиницю виготовленої на даному устаткуванні продукції; Вр — вартість ремонту устаткування; В3 — вартість запчастин для устаткування; ЗП — заробітна плата робітників, які обслуговують устат-кування.
Чим більше Е1ефі наближається до 1, тим ефективніший імпорт відповідних товарів.
Використовуючи цей показник, підприємство може прид-бати устаткування не тільки виходячи із найнижчої ціни, але й майбутніх експлуатаційних витрат.
Е2еф.і=
Де On — обсяг продукції, яка випускається на даному ус-таткуванні, у внутрішніх середньорічних цінах;
Ву — витрати на імпорт даного устаткування.
Показник Е2ефі повинен бути більший за 1. Він показує кількість продукції, яка випускається, на даному устаткуванні на 1 грн витрат щодо його придбання для підприємства.
На показник ефективності зовнішньоекономічної діяль-ності можуть впливати умови кредитування. Експортні опе-рації, як правило, здійснюються на умовах кредиту. Тому важ-ливо знати, наскільки вигідно підприємству реалізувати товар з відстрочкою платежу.
Для врахування умов кредитування в розрахунках ефек-тивності зовнішньоекономічних операцій використовується коефіцієнт кредитного впливу (Ккр), який є відношенням су-марного значення валютних надходжень, зведеного до року поставки товару, до номінальної зовнішньоторговельної ціни цього товару.
Формули для розрахунку Ккр складні, тому на практиці користуються спеціальними таблицями, в яких наведено чис-лові значення цього коефіцієнта.
Формули розрахунків ефективності зовнішньоеко-номічних операцій, які передбачають кредитування, такі:
а) ефект експорту:
Ес=(ВкхКвіхКкр)-Ве,
де Вк — сума виторгу від контракту; Кві — коефіцієнт переводу національної валюти в інозем-ну; Ве — витрати на виробництво експортної продукції.
б) ефект імпорту:
Ei = Zi -;
де Zj- вартісна оцінка придбаної продукції; Bі — витрати на імпорт продукції;
Кве — коефіцієнт переводу іноземної валюти в національ-ну;
в) економічна (абсолютна) ефективність експорту:
Еек.е.=


РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ТАЛАНПРОМ»
2.1 Аналіз основних показників діяльності підприємства «ТаланПром»
За допомогою коефіцієнтного аналізу ми розрахували наступні показники:
=9302,80/67000,00=0,14
= 5027,34/64500,00=0,08
Норма прибутку на власний капітал (рентабельність ВК)
Показник | 0 | 1 | абсол.в. | Індекс | Т росту %
ЧП | 9302,80 | 5027,34 | -4275,46 | 0,540 | -45,959
ВК | 67000,00 | 64500,00 | -2500,00 | 0,963 | -3,731
НПвк | 0,14 | 0,08 | -0,061 | 0,561 | -43,864
Норма прибутку на власний капітал знизилася на 0,061 грн. або на 43,86 відсотки порівняно з минулим періодом. Це говорить про негативну тенденцію. Кожна гривня вкладених коштів приносила 14 коп. в попередньому періоді, а приносить 8 коп. прибутку за рахунок зменшення чистого прибутку на 45,95% та зменшення власного капіталу на 3,73 %.
Для того щоб визначити фактори впливу на динаміку рентабельності, а також вплив кожного структурного елемента на сукупний результат власного капіталу необхідно зробити фінансове розкладання:
, де
- коефіцієнт прибутковості продукції, відображає рівень ефективності виробництва ?> max;
- коефіцієнт оборотності активів, який характеризує інтенсивність використання активів ?> max;
– коефіцієнт заборгованості, який характеризує перевищення активів над власним капіталом, є характеристикою фінансової стійкості і незалежності (даний показник повинен знаходитися між 1 та 2).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок