Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства / сторінка 3

Назва:
Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,34 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
В яких країнах варто отримувати фінансування? Скільки коштів одержати за рахунок позик, а скільки — за рахунок акціонерного капіталу? Який термін повернення позичкових коштів найбільш прийнятний? Чи необхідно компанії одержувати позику в євровалюті? На яку величину зро-стуть операційні витрати? Чи збільшаться ціни конкурентів тією ж мірою і як швидко? [7,ст.55-59].
Вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що цілі фінан-сового менеджменту у сфері ЗЕД залишаються старими: ми хочемо, щоб наші активи коштували більше, ніж ми за них заплатили, і щоб при цьому ми сплачували за них за допомогою випуску зобов'язань менше, ніж вони коштують насправді. Застосування таких критеріїв до міжна-родного бізнесу пов'язане з низкою додаткових проблем.
Організаційно - функціональна структура ЗЕД підприємства
Зовнішньоторговельна модель включає комплекс експортних та імпортних операцій, які пов'язані з торгівлею товарами, послугами, операцій продукцією інтелектуальної праці. Експортні операції — це діяльність, яка пов'язана з продажем і вивезенням за кордон товарів для пере-дачі їх у власність іноземного контрагента.
При здійсненні реекспортних операцій товари, що похо-дять з інших країн, не пізніше, ніж у встановлений законодав-ством строк з моменту їх ввезення на митну територію країни, вивозяться з цієї території в режимі експорту.
До товарів, що реекспортуються, не застосовуються захо-ди нетарифного регулювання.
Імпортні операції — це діяльність, що пов'язана із за-купівлею і ввезенням іноземних товарів для наступної ре-алізації їх на внутрішньому ринку своєї країни.
При здійсненні реімпортних операцій товари з країни їх по-ходження та вивезені за межі її митної території, згідно з мит-ним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений строк ввозяться на митну територію цієї країни для вільного обігу. [8,ст.88-98].
У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповнова-женим ними особам на підставі їх заяв.
Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а та-кож відсотки з цих сум.
Таким чином, експортно-імпортні операції вважаються здійсненими, якщо товар пропущено через державний кордон країни контрагента, для чого необхідне виконання визначених митних формальностей і процедур.
Правовою формою проведення зовнішніх торговельних операцій є міжнародна торгова угода, під якою розуміється до-говір між двома чи декількома контрагентами, що знаходяться в різних країнах, щодо постачання визначеної кількості та якості товарних одиниць, надання послуг, обміну науково-технічними знаннями, оренди.
Договір вважається міжнародним тільки за умови, що йо-го сторони знаходяться в різних країнах. Якщо договір укладе-ний між сторонами різної національної приналежності, фірми яких розташовані на території однієї країни, то в цьому випад-ку договір не вважається міжнародним. Якщо ж договір укла-дений між сторонами однієї національної приналежності, підприємства яких знаходяться на території різних країн, то договір буде вважатися міжнародним.
Міжнародна торговельна угода залежно від об'єкту купівлі-продажу оформляється у вигляді договору купівлі продажу товарів у матеріально-речовій формі, договору за-купівлі-продажу послуг, договору закупівлі-продажу резуль-татів творчої діяльності.
Головною особливістю зовнішньоторговельної моделі є на-явність двох сторін міжнародної угоди: покупця та продавця, тобто одна із сторін виробляє продукцію або здійснює послуги, а друга є їх споживачем. У процесі торговельної операції здійснюється перехід власності від однієї сторони до другої.
Зовнішньоторговельна модель передбачає як самостійну діяльність підприємця на зовнішньому ринку, так і викорис-тання послуг спеціалізованих фірм, у тому числі посередників. Торгівля товарами залежно від характеру здійснення зовнішньоторговельних операцій поділяється на традиційну та зустрічну торгівлю сировиною та промисловими товарами означає експорт та імпорт товарів, які не зумовлені коопераційними зв'язками та зобов'язаннями щодо збалансованого обміну товарами, і регулюється Кон-венцією ООН щодо Договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок