Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> курсова робота українською: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства / сторінка 5

Назва:
Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,34 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
62-64]: зниження життєвого циклу більшості видів товарів; зростання виробництва високотехнологічних виробів, що забезпечує неухильну диференціацію напівпро-дукції і кінцевої продукції; спостерігається процес постійної диверсифікованості виробництва на якомога дрібніші галузі і підгалузі, відгалужування яких автоматично породжують потре-бу в обміні продукцією таких виробництв, що дедалі більш вузько спеціалізується. Відбувається постійне відновлення номенклатури й асортименту продукції; міжнародна торгівля готовими виробами однієї й тієї са-мої товарної номенклатури, торгівля продукцією в розібраному вигляді (вузлами, деталями, компонентами готових виробів) породжує новий тип міжнародного обміну — внутрішньогалузеву торгівлю, що витісняє традиційну міжгалузеву. Внутрішньогалузевий обмін багаторазово збільшує товаропотоки між країнами.
Сутність зустрічної торгівлі полягає в тому, що експорт-но-імпортні операції доповнюються прийняттям партнерами зустрічних зобов'язань щодо постачання (закупівлі) погодже-них товарів і послуг. Міжнародна зустрічна торгівля є якісно новою формою організації комерційних операцій, розвиток якої відзначається швидкими темпами. Вона сприяє встанов-ленню ефективного, довгострокового, взаємовигідного співробітництва учасників безпосередньо в сфері виробництва. У міжнародному товарообігу її частка становить близько 50% [7, с.148-153].
Зустрічна торгівля характеризується такими рисами: є важливим інструментом регулювання міжнародного товарообміну, оскільки укладання міжурядових угод про товарообмінні операції, а також угод про еко-номічне і виробниче співробітництво на компен-саційній основі дає можливість на кілька років уперед визначити види й обсяги товарів взаємного постачання, їх загальну вартість і порядок розрахунків, характер і вартість супутніх чи окремо наданих технічних послуг і науково-технічних знань; гнучкість, що дозволяє контрагентам пристосовуватися до умов, що змінюються, на світових товарних ринках; дає можливість країнам цілеспрямовано диверсифікувати свій експорт, виходити на нетрадиційні ринки збу-ту, на важкодоступні ринки розвинутих країн, обгород-жені тарифними і нетарифними бар'єрами; створює умови для економії валюти, прискорення процесу міжнародного товарообміну; пов'язування експорту із зустрічними закупівлями то-варів імпортуючої фірми чи країни-імпортера, і навпа-ки.
Видами міжнародної зустрічної торгівлі є: бартерні операції;зустрічні закупівлі; викуп техніки, що була у вживанні;операції з давальницькою сировиною;прості компенсаційні операції;складні компенсаційні угоди.
Бартерна (товарообмінна) угода — це один з видів екс-портно-імпортних операцій, оформлених бартерним догово-ром або договором зі змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок частково передбачена в натуральній формі, між контрагентами, що передбачає збалансо-ваний за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій чи безготівковій формах.
Головна особливість бартерної операції полягає в тому, що даний безвалютний товарообмін здійснюється на основі рівності вартостей обмінюваних товарів за світовими цінами. Бартерний контракт за своєю структурою являє собою ніби здвоєний контракт купівлі-продажу. Кожна зі сторін є і продавцем і покупцем. Загальна сума бартерного контракту визначається сторонами в єдиній валюті після внесення ви-правлень, зведених з урахуванням базисних умов поставок. Кількісні обсяги постачань товарів з кожної сторони коригу-ються так, щоб загальна вартість постачань з кожної сторони була однаковою. Митні збори, мита, податки кожна сторона контракту сплачує у своїй країні самостійно без взаєморозрахунків.
Бартерні контракти часто виступають як разові спробні постачання на ринок з метою визначення попиту, каналів збу-ту, а також при нестачі валютних коштів. [13,ст. 3-26].
Зустрічні закупівлі. Ця форма зустрічної торгівлі дозво-ляє партнерам гнучко виконувати свої зобов'язання з ураху-ванням повної чи часткової оплати товарів у грошовій чи то-варній формі, заліку фінансових вимог без переказу валютних коштів, досягнення збалансованості взаємопоставок.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок