Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Скачати: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

Загрузка...

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,34 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
К У Р С О В А Р О Б О Т А
НА ТЕМУ:
Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства


ЗМІСТ
ВСТУП …4
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА …5
Сутність фінансового менеджменту ЗЕД підприємства …5
Організаційно - функціональна структура ЗЕД підприємства …8
Cутність ефективності зовнішньоекономічних операцій …18

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ТАЛАНПРОМ» …28
2.1 Аналіз основних показників діяльності підприємства «ТаланПром» …28
2.2 Аналіз ефективності ЗЕД ЗАТ «ТаланПром» …34
РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕД …41
ВИСНОВОК …44
Використана література
Додатки
ВСТУП
Зовнішньоекономічна діяльність — це сукупність напрямів, форм і методів торговель-но-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни з зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. Торговельно-економічні відносини охоплюють торгівлю і послуги.
Згідно із Законом України «Про підприємства в Україні» підприємства мають право самостійно здійснювати зовніш-ньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоеконо-мічної діяльності України і регулюється законами України.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рів-ні права щодо будь-яких її видів незалежно від форми влас-ності та інших ознак після державної реєстрації їх як учас-ників зовнішньоекономічної діяльності. Однак вихід підприємств України на світовий ринок ускладнений внаслідок дії деяких чинників, які гальмують укладення угод. До таких чинників належать:
1) недостатня стабільність банківсько-фінансової системи;
2) затримка виплати платежів за інвестованим інозем-ним капіталом;
3) складність функціонування спільних підприємств;
4) відсутність чіткого правового регулювання зовніш-ньоекономічної діяльності;
5) зниження ролі спеціалізованих органів зовнішньої торгівлі і нестача кваліфікованих кадрів.
Тому таким важливим і актуальним є вивчення і дослідження питань ефективної організації діяльності підприємства в зовнішньоекономічній сфері.
Об’єктом дослідження є ВАТ „ТаланПром ”.
Сутність фінансового менеджменту ЗЕД підприємства
Одним із головних суб'єктів ЗЕД є підприємство. Підприємство — це самостійний суб'єкт господарської діяль-ності, який виготовляє продукцію або надає послуги з метою задоволення потреб суспільства та одержання прибутку.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства базується на можливості отримання економічних вигод виходячи з пере-ваг міжнародного поділу праці, міжнародних ділових відно-син. Це пов'язано з тим, що виробництво певного товару, його збут або надання певного виду послуг в іншій країні має більше переваг ніж така діяльність всередині країни. Таким чином, ЗЕД здійснюється в тій країні і з тими партнерами, які є найвигіднішими.
Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності є сукупністю визначених інструментів, що компанії використовують у своїй фінансовій діяльності на міжнародних ринках. Серед цих інстру-ментів — фінансове планування фінансових потоків, купівля і продаж валют для обслуговування різноманітних операцій, купівля і продаж акцій та інших цінних паперів на міжнародних фінансових ринках, опе-рування власними цінними паперами на закордонних ринках, управління валютними ризиками та ін[4,ст.323-326].
Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності формується на стику двох секторів міжнародного бізнесу. З одного боку, його основою виступає система управління транснаціональними компа-ніями (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), оскільки фінан-си ТНК є лише частиною всієї компанії, куди входять операційна діяльність, маркетинг, дослідження і розробка, персонал. Тому управлін-ня фінансовими потоками міжнародної компанії випливає із загально-корпоративного планування, організаційної структури, керівництва та ін.
З іншого боку, фінансові ресурси ТНК та її грошові потоки є складо-вою міжнародних фінансових ринків. У зв'язку з цим управління грошо-вими потоками ТНК залежить від загальної системи міжнародних фінансів, ланками якого є не тільки інші ТНК, але й держави, фізичні особи, міжнародні організації, валюти різноманітних країн.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок