Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> «Суспільне виробництво, як система економічних відносин»

Загрузка...

«Суспільне виробництво, як система економічних відносин»

Назва:
«Суспільне виробництво, як система економічних відносин»
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,78 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
на тему:
«Суспільне виробництво, як система економічних відносин»
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………………3
1. Суспільне виробництво: суть та структура……………………………………….5
2. Основні фактори суспільного виробництва. Економічні потреби та інтереси…8
3. Фази суспільного виробництва……………………………………………………16
4. Ефективність суспільного виробництва………………………………………….21
Висновок………………………………………………………………………………24
Список використаної літератури……………………………………………………..26
Вступ
Виробництво – це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворен-ня самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засо-би їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей.
У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця – людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духов-них благ для задоволення потреб людей. Проте створення мате-ріальних благ у певних межах може здійснюватися і без безпосе-редньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний про-цес тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління.
Праця і виробництво – не тотожні поняття. Виробництво – це процес праці, яка має завершений, результативний характер. Така праця є продуктивною, а засоби її здійснення - засобами вироб-ництва. Якщо вироблено продукт, процес виробництва відбувся. Може статися, що праця мала місце, але продукт з якихось причин не створено. Таке виробництво має незавершений характер.
Процес праці здійснюється результативно, тобто з певною продуктивністю або ефективністю, яка залежить від того, як поєдну-ються його фактори і наскільки повно вони використані. При цьому важливе значення мають як кількісні та якісні параметри факторів виробництва, так і їхня майнова належність, від якої багато в чому залежить мотивація праці учасників процесу виробництва. Коли відомо, які 1 як використовуються фактори виробництва, кому вони належать, можна більш-менш об'єктивно визначити рівень процесу виробництва.
Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. Воно послідовно проходить усі ці фази і одночасно перебуває в кожній з них у певний момент.
Важливою характеристикою виробництва є його двоїстість. У кожний певний момент у процесі виробництва створюються блага, тобто має місце праця і здійснюються її витрати, і у такий спосіб відбувається формування вартості вироблюваних благ. З точки зору створення конкретних благ (корисностей) процес виробни-цтва є продуктивною силою, яка сама себе створює. Коли він пов'яза-ний з формуванням вартості продукції, яка виявляє себе в обміні витратами праці, втіленими в різних благах з метою їх привласнен-ня, цей процес виступає як розгортання певних економічних ви-робничих відносин (соціальне та організаційно-економічних).
Процес виробництва – це взаємодія продуктивних сил і виробни-чих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволюційним, так і стрибкоподібним.
Характерною рисою виробництва як процесу є також поєднання в ньому елементів розвитку і функціонування (тобто безперервного його повторення, в ході якого створюються передумови для розвитку). Нарощування кількісних змін під час функціонування виробництва робить можливим перехід на новий якісний рівень, на якому знову-таки забезпечується більш ефективне функціонування.
Важливою особливістю процесу виробництва є створення не тільки матеріальних, а й нематеріальних благ та послуг, значення яких в сучасних умовах значно зросло.
Предметом дослідження є суспільне виробництво як система екномічних відносин.
Метою курсової роботи є визначення та характеристика суспільного иробництва.
Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів.
Структура роботи. Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота на тему: «Суспільне виробництво, як система економічних відносин»

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок