Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Об'єкти аудиторської діяльності

Об'єкти аудиторської діяльності

Назва:
Об'єкти аудиторської діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
58,38 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
ОБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Сутність об'єктів аудиторської діяльності
1.2 Прості і складні об'єкти аудиторської діяльності
В умовах формування в Україні ринкової інфраструктури виникла потреба у кваліфікованій перевірці усіх сторін виробни-чої і господарсько-фінансової діяльності підприємства незалежними спеціалістами — аудиторами або аудиторськими фірмами. Аудит — незалежна перевірка виробничої і господарсько-фінансової діяль-ності підприємства з метою визначення достовірності фінансової звіт-ності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодав-ству та встановленим нормативам.
Аудит спрямований на перевірку процесу відтворення суспіль-но необхідного продукту. Він вивчає продуктивні сили і виробни-чі відносини на всіх стадіях розширеного відтворення (виробниц-тво, розподіл, обмін і споживання) суспільно необхідного продукту з метою виявлення суперечностей та їх своєчасного регулювання з боку суспільства.
На підставі вищесказаного можна визначитися з категоріями "предмет аудиту", "об'єкти аудиту". Предметом аудиту є стан еко-номічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходиться у сфері аудиторської оцінки. Предмет аудиту характеризується його об'єктами. Тобто термін "об'єкт аудиту" можна трактувати як елемент предмету аудиту, на який спрямована дія аудитора.
Під об'єктами аудиторської діяльності слід розуміти окремі або взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан яких може бути оцінений кількісно або якісно. Такими об'єктами є: ресурси чи засоби і предмети праці; господарські процеси; економічні про-цеси; впровадження нової технології; матеріально-технічне поста-чання; основне і допоміжне виробництво; збут продукції (послуг),
а також економічні результати діяльності (обсяг виробництва, про-дуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рента-бельність тощо). Об'єктами аудиту можуть бути конкретні засоби (майно) або джерела їх утворення (матеріали, паливо, готівка у касі підприємства, безготівкові кошти на поточному рахунку у бан-ку, позики банку, інвестиції та ін).
Основними об'єктами банківської діяльності можуть бути:
формування засобів статутного капіталу;
діяльність банку на відповідність законодавству України;
ліквідність і прибутковість банку;
кредитоспроможність клієнта;
система бухгалтерського обліку внутрішнього контролю
(аудиту);
управління банківськими ризиками;
оподаткування доходу і формування затрат;—
аудиторський супровід, методична і консультаційна під-
тримка тощо.
Таким чином, об'єкти аудиту різноманітні і багатогранні, а тому перерахувати їх усіх важко та й неможливо. Однак узагальненим об'єктом аудиту є документально обґрунтовані дані про наявні-сть засобів підприємства і джерел їх формування та використання.
1.2. Прості і складні об'єкти аудиторської діяльності
Є прості і складні об'єкти дослідження. До простих належать об'єкти, які містять декілька елементів. Наприклад, товарна про-дукція є простим об'єктом для контролю, але їй притаманні такі елементи як якість, асортимент, конкурентоспроможність на рин-ку, естетична привабливість тощо.
До складних належать об'єкти з невизначеною структурою, яка підлягає дослідженню. Наприклад, автоматизація технологічного процесу належить до складних об'єктів аудиту, на вході яких відо-мі затрати на впровадження, а на виході — вироблена продукція. Але ті елементи, які характеризують її, тобто фактори, що впли-вають на результативні показники (ефективність нової техніки), можна встановити при подальшому дослідженні із застосуванням методів економічного аналізу.
Отже, в залежності від направленості перевірки, аудитор у своїй діяльності стикається із різноманітними об'єктами, які відрізня-ються один від одного своїм складом, цільовою орієнтацією та ін-шими характеристиками.
Правильне визначення об'єкту перевірки (аудиту) на стадії су-спільного розширеного відтворення відповідно до мети контролю сприяє підвищенню результативності контрольних дій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Курсова робота на тему: Об'єкти аудиторської діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок