Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Аналіз виробництва та реалізації продукції

Аналіз виробництва та реалізації продукції

Назва:
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,93 KB
Завантажень:
532
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
 


Вступ
Перехід до ринкової економіки в Україні передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних проблем. Найскладнішими є організаційно-економічні проблеми, пов’язані з переходом до розмаїття форм власності, радикальної структурної перебудови економіки, орієнтацією на економічні важелі та стимули управління й менеджменту, поєднання різноманітних організаційних форм господарювання тощо.
Побудова ринкового організаційно-економічного механізму значною мірою залежить від удосконалення методології та організації комплексного економічного аналізу, особливо на рівні підприємства як первинної ланки економічної системи країни. В умовах ринкової економіки економічний аналіз суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значно поглиблюється і розширюється зона аналітичного пошуку та діагностики, вдосконалюється методика та організація системних досліджень. Постає необхідність перебудови системи комплексного економічного аналізу відповідно до його нової функціональної ролі.
Зміст економічного аналізу становить комплексне і взаємопов’язане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємств, об’єднань та їх структурних підрозділів, визначення на цій основі причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку з метою обгрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень за встановленими критеріями господарювання.


Зміст і завдання аналізу виробничої програми
Виробничі результати зумовлюються системою завдань з виробництва і реалізації продукції, якими є максимально можли-вий випуск і реалізація продукції в умовах ринкової кон'юнктури за найбільш повного використання виробничих потужностей, до-сягнень науки і техніки, передового досвіду для забезпечення стійкого насичення ринку конкурентноспроможною продукцією та досягнення при цьому високих фінансових результатів. Отже, ви-робнича програма охоплює обсяг виробництва продукції, її струк-туру та асортимент, параметри конкурентоспроможності і рівень використання виробничого потенціалу.
Особливість формування виробничої програми в умовах ринку полягає в тому, що визначальними орієнтирами масштабів, асорти-менту, якості, ціни продукції виступають параметри ринку про-дукції: місткість ринку, ступінь насиченості, інтенсивність насичен-ня, параметри цієї продукції конкуруючих фірм, ефективність антимонопольної політики.
Загальна мета аналізу виробничої програми полягає в оптимізації номенклатури та асортименту виробництва продукції для ук-ладання договорів на її поставку і реалізацію, максимального вико-ристання виробничого потенціалу та забезпечення стійких фінансових результатів господарської діяльності. Для досягнення цієї мети необхідно здійснити такі пошукові дослідження: знайти партнерів господарської діяльності; виявити резерви виробництва і реалізації продукції; визначити нові ринки збуту продукції; сформувати нові потреби; прийняти оперативні управлінські рішення для забезпечення господарської діяльності по всій ієрархії.


Ринок продукції
Головним завданням господарської діяльності є виробництво високоякісної продукції та послуг з метою задоволення потреб народного господарства і населення.
Аналіз виробничої програми сприяє розвитку виробництва, поліп-шенню якісних показників праці і продукції, контролю за виконання планових завдань і договірних зобов'язань.
Перед початком аналізу виробничої програми вивчається ри-нок, на який буде постачатись продукція: попит на всі види про-дукції, наявність товарів-конкурентів і можливості зростання їх виробництва, наявність джерел сировини, інфраструктура реалі-зації та інші умови.
Ринок - це економічна категорія пов'язана з системою економічних відносин, обумовлених способом виробництва. Він є формою зв'язку між товаровиробником і споживачами. Йому властиві загаль-ноекономічні ознаки, які присутні у будь-якій суспільній системі.
Складовими елементами ринку є попит, пропозиція, ціна і кон-куренція.
Попит - це форма прояву платоспроможної потреби в товарах соціальної групи людей чи суспільства в цілому.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок