Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Обґрунтування стратегічних цілей підприємства

Загрузка...

Обґрунтування стратегічних цілей підприємства

Назва:
Обґрунтування стратегічних цілей підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,72 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Обґрунтування стратегічних цілей підприємства


ЗМІСТ


ВСТУП
Мета написання даної роботи полягає в розробці стратегії діяльності підприємства.
Основними завданнями роботи є:
Розкрити сутність стратегічних цілей підприємства та визначити фактори, що на них впливають.
Визначити види стратегічних цілей, сутність та принципи побудови дерева цілей.
Визначити порядок розробки стратегічних цілей на підприємстві.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що кількість літератури, присвяченої розробці стратегічних цілей значна і невпинно зростає, але незважаючи на те, що досліджень на цю тему чимало, єдиного визначення стратегічних цілей не існує. Як наслідок — наявність великої кількості концептуальних основ для визначення та розробки стратегічних цілей.
На думку перших вчених, які займались дослідженнями в цій сфері, таких як Andrews, стратегія — це раціональне прийняття рішень, в результаті яких ресурси компанії протиставляються можливостям, запропонованим умовами конкуренції. Інші, такі як Aldrich, стверджують, що зовнішнє середовище має визначний вплив на процес формування стратегічних цілей в компаніях. З іншого боку, прибічники думки про важливість ресурсів стверджують, що не оточення, а ресурси компанії є основою формування стратегічних цілей фірми. Незважаючи на згадані розбіжності, всі концепції об'єднує одна спільна мета — оптимізація діяльності компанії по відношенню до інших в одному і тому ж конкурентному середовищі. Однак, цього досягти стає усе важче й важче з огляду на те, що рівень конкуренції у різних конкурентних середовищах продовжує зростати.
Зростає також усвідомлення того, що у високо динамічних конкурентних середовищах традиційний підхід до розробки стратегічних цілей часто не дає бажаних результатів, і компанії повинні орієнтуватись на більш динамічні концепції, так як основні умови змінюються раніше, ніж сформульовані стратегічні цілі досягають цілковитого втілення. Але залишається незрозумілим, як досягти динамічного підходу до розробки стратегічних цілей.
При написанні роботи автор використовував підручники, монографії, періодичні видання, наукові статті вітчизняних і зарубіжних фахівців з менеджменту.1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ
Зарубіжні теорії менеджменту за останні 30 років пройшли досить складний шлях, на якому виникали та відмирали різні концепції й підхо-ди, зумовлені змінами в розумінні сутності та ролі менеджменту в розви-тку окремих підприємств і суспільства загалом. Як визнають провідні спеціалісти — теоретики та практики, однією з найбільш плідних ідей у менеджменті за цей період стало вже традиційне для процвітаючих під-приємств світу, однак все ще домінуюче та ефективне — стратегічне мислення. Зміст цього явища полягає в усвідомленні цілей розвитку під-приємства та способів їх досягнення, в ствердженні необхідності спосте-реження за зовнішнім і внутрішнім середовищем (для визначення мети та способів досягнення), формування стратегій та рішень, що з них випли-вають, а також налагодження діяльності з метою їх здійснення.[17,c.7]
Не буває безцільної діяльності, але ступінь усвідомлення цілей мо-же бути різний: від майже несвідомої орієнтації на розмиті, неясні на-міри до чіткого встановлення взаємопов'язаних цілей та задач. Процес встановлення цілей не лише сприяє тому, що конкретні цілі розвитку підприємства досягаються з більшою ймовірністю, а й є також основою зменшення обсягів непотрібної діяльності, безладу, пасивності у вико-нанні загальних намірів. Система взаємопов'язаних, взаємопідтримуючих цілей передбачає наявність у ній різних за змістом, термінами, орі-єнтацією та механізмами досягнення цілей і задач. Стратегічні цілі охоплюють зовнішній стан організації (ринкові характеристики під-приємства, його конкурентоспроможність тощо), фінансові результати, яких підприємство бажає досягти (річна прибутковість, обіговість капі-талу, рентабельність та інші ключові фінансові та операційні показни-ки, яких можна досягти в результаті виконання обраної стратегії), інші характеристики підприємства, за допомогою яких можна визначити його стратегічні успіхи.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Обґрунтування стратегічних цілей підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок