Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку

Загрузка...

Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку

Назва:
Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,18 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Зміст


Вступ
Перехід до ринкової економіки вимагає розробки наукових основ державного ре-гулювання фінансової системи України на засадах підвищення відповідальності за прий-няття державних рішень, урахування у фінансовій політиці законів та закономірностей економічного розвитку, забезпечення гнучкості у процесах реагування на зміни у глобалізованому середовищі. Керуючись такими засадами, слід радикально реформувати стиль та методи державного управління, поєднувати тактику регулювання із розробкою страте-гій і перспективних прогнозів.
Особливої уваги вимагає обґрунтування нових поглядів на розвиток інфраструктури сучасного фінансового ринку, визначення місця, ролі, функцій, завдань та складових фінансової інфраструктури.
Наукова полеміка щодо дефініції "інфраструктура фінансових ринків" та її елементів дотепер не є завершеною. Теоретичні надбання потребують системати-зації та концептуалізації, а виважені пропозиції - запровадження в практику державних рішень. Вищезазначене обумовлює необхідність створення концепції розвитку фінан-сової інфраструктури й окреслення ролі держави у процесах її трансформацій.
Питання розвитку фінансового ринку та його інфраструктури покладені в основу предмета досліджень багатьох науковців, зокрема українських учених О. Барановського, Н. Внукової, П. Гайдуцького, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Задоя, К. Ковальчука, В. Кудряшова, В. Лагутіна, Т. Лепейко, З. Луцишина, І. Лютого, І. Пузанова, А. Рум'янцева, В. Соболєва, А. Ткача, Ю. Уманцева, А. Філіпенка, А. Чухна, В. Юрчишина та ін.
Суттєві надбання в дослідженні проблем механізмів державного управління в різних сферах економіки і зокрема фінансовій мають такі вітчизняні вчені, як В.Д.Бакуменко, І.К.Бистряков, В.Г.Бодров, С.Д.Дзюбик, В.М.Князєв, М.Х.Корецький, В.І.Луговий, П.М.Макаренко, А.В.Мерзляк, Н.Р.Нижник, В.М.Рижих, І.В.Розпутенко, В.В.Цвєтков, В.В.Юрчишин.
Відмічаючи безсумнівну цінність та значущість проведених наукових досліджень, зазначимо, що фінансова інфраструктура має свої особливості розвитку на національ-ному, регіональному та міжнародному рівнях, що слід враховувати у державній фінан-совій політиці. Водночас потребують постійних коригувань і вдосконалень стратегія та тактика, методи й інструментарій державного управління як цього вимагає така динамічна система, як фінансова інфраструктура, особливо в умовах змінного фінансового сере-довища України.
Метою написання даної курсової роботи є визначення концептуальних засад державного регу-лювання формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку.
Відповідно до мети сформульовані завдання роботи:
визначити сутність і кон-кретизувати складові інфраструктури фінансового ринку та її елементи, охарактеризувати взаємозв'язки між ними;
виявити основні об'єкти, суб'єкти, напрями та інструменти державного впливу на фінансові процеси для забезпечення економічного зростання, розвитку фінансових ринків та їх інфраструктури;
проаналізувати ефективність діяльності основних суб’єктів фінансового ринку України та стан державного регулювання їх діяльності.
Об`єктом дослідження в роботі є діяльність суб’єктів інфраструктури фінансового ринку. Предметом дослідження є державне регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку.
Серед методів досліджень в першому розділі роботи використано системний підхід до вивчення ринку фінансових послуг, метод аналізу та синтезу. Під час виконання практичної частини даної роботи було використано ряд емпіричних та статистичних методів дослідження: порівняння; вимірювання, аналіз динаміки та структури.
1. Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку
1.1. Інфраструктура фінансового ринку та її суб’єкти
У системі наукових уявлень про інфраструктуру фінансового ринку склалося два основних підходи. Перший пов'язує походження досліджуваного поняття із загально-го поняття інфраструктури. Тоді інфраструктура фінансового ринку трактується як вид інфра-структури, притаманний ринковим мегаорганізаціям (країні, економіці), яка має обмежене коло функцій та параметрів, що її характеризують як обслуговуючу сферу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Курсова робота на тему: Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок