Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Основні напрямки реформування АПК України

Загрузка...

Основні напрямки реформування АПК України

Назва:
Основні напрямки реформування АПК України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,99 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Актуальність теми .
Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції
відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .
Головне завдання що стоїть перед галузями АПК- це зроста-
ння сільськогосподарського виробництва , надійне забезпечення
країни продуктами харчування та сільськогосподарською сирови-
ною , об’єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання
високих кінцевих результатів . Надавати можливості виходу про-
дукції АПК України на світовий ринок .
Подолання глибокої економічної кризи зокрема в АПК Украї-
ни пов’язане з переходом до ринкових відносин , з усуненням
державного монополізму і розвитком досконалої конкуренції в
усіх сферах АПК . Для обгрунтованого здійснення цього процесу
необхідно в повній мірі використовувати позитивний історичний
досвід , оскільки сьогоднішня ситуація економічних перетворень
столипинськоі реформи сільського господарства , яка здійснюва-
лась на початку 20 ст . і передбачена запровадженям приватної
власності на землю та передові досягнення сучасного стану роз-
витку сільського господарства .
Важливою умовою зміцнення економічного потенціалу в Україні є створення сучасної ринкової структури вирибництва .
Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі , що не-
гативно впливає на хід реформ , особливо в АПК .
В основу ринкових перетворень в АПК покладена програма
роздержавлення і приватизація , а для сільськогосподарських підприємств – створення нових господарських структур та засадах
приватної власності на майно і землю .
Причиною низької результативності аграрної реформи є не-
дооцінка її здійснення , як єдиної багатоаспектної системи . По-
долання дестабілізації виробництва сільського господарства мож-
ливе шляхом реформування.
Реформування економіки , проходження процесів приватиза-
ціі та роздержавлення вимагає вивчення досвіду фунціонування
господарських структур з різними формами власності . В основ-
ному завершина приватизація майна підприємств АПК.
Проте пошук ефективних шляхів реформування АПК Украї-
ни триває . У зв’язку із змінами , які почали відбуватись в
сільськогосподарському виробництві в контексті аграрної рефор-ми життя орієнтує на нові підходи і дослідження даноі теми .
Реформування агропромислового виробництва здійснюва-
лись на науково-обгрунтованих методологічних і методичних основах , що базуються на відповідних законодавчих нормативах
держави ( Законах : “Про власність “,”Про підприємство”,”Земель-
ний кодекс”,”Державна програма приватизації майна в АПК “,
“Про селянське ( фермерське ) господарство”,”Про колективне сільськогосподарське підприємство” та інші .)
Мета і завдання дослідження :
Метою роботи є вивчення і визначення на основі теори-
тичного обгрунтування процесів реформування відносин влас-
ності , закономірностей розвитку нових господарських формувань
в період становлення ринкових стосунків в АПК. Також ме-
тою є обгрунтування механізму організації і ефективного фун-
ціонування різних форм господарювання та ринкових відносин
в АПК.
Також метою є обгрунтування механізму організації і ефективного фунціонування різних форм господарювання та рин-
кових відносин в АПК . Багатограність поставленоі мети визначає
необхідність вирішення таких завдань:
- уточнення методики і алгоритму організації різних форм
господарювання в АПК ;
- характеристика природно-економічних умов і встановлення
рівня іх впливу на результати агропромислового виробництва;
- економічна оцінка розвитку матеріально-технічноі бази
обслуговування і допоміжних виробництв та рівня використа-
ння;
- удосконалення системи агросервісу і економічних взаємовідносин в АПК .
Основні напрямки реформування АПК України.
ПЛАН .
Вступ.
Розділ I. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України.
Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Основні напрямки реформування АПК України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок