Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Скачати курсова робота: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту / сторінка 4

Назва:
Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
43,12 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
загальної довжини залізничних шляхів майже в 100 ра-зів порівняно з 1840 p.; завершення будівництва Панамського ка-налу, що з'єднав найкоротшим шляхом Атлантичний і Тихий океани) та суттєве вдосконалення якісних характеристик транс-портних засобів (збільшення місткості, розширення номенклату-ри: поява спеціалізованих транспортних засобів для транспорту-вання специфічних товарів, збільшення швидкості пересування).
Основною особливістю розвитку міжнародної торгівлі на цій стадії стає вивезення капіталу, що забезпечував як збільшення експорту товарів, так і захоплення вигідних ринків збуту та дже-рел сировини. За допомогою експорту капіталу фірми посідали ключові позиції в господарстві тих країн, куди вивозився капітал, особливо якщо це були менш розвинуті країни, таким чином за-безпечуючи собі отримання високих прибутків.
Цей період став початком формування транснаціональних корпорацій, міжнарод-них монополій.
Другою особливістю періоду, що розглядається, є динамічні-ше зростання товарообороту світової торгівлі. Вже у 1880р. він збільшився в 5 разів порівняно із 1850 p., а порівняно з 1800 р. — у 10 разів. У цей період відбуваються також суттєві зміни в спів-відношенні сил на світовому ринку.
Наступною особливістю розвитку міжнародної торгівлі в цей період є також те, що переважна частина світового товарооборо-ту припадала на взаємний товарооборот між невеликою кількістю індустріальне розвинутих країн, жителі яких становили незначну частину населення земної кулі. Так, напередодні Першої світової війни 11 найбільш розвинутих країн (Великобританія, Німеччи-на, Франція, США, Італія, Японія, Бельгія, Нідерланди, Швеція. Швейцарія, Канада) забезпечували понад 55 % світового експор-ту, в той час як їх населення становило лише 20 % світового.
За останнє десятиріччя цього етапу (1904-1914 pp.) темпи зрос-тання світової торгівлі уповільнюються, що передусім пояснюється особливостями регулювання зовнішньої торгівлі країн, а саме: по-силенням протекціоністських тенденцій, зумовлених зростаючим впливом монополій на зовнішньоекономічну політику своїх держав. При цьому характер протекціонізму змінюється — із захисного він перетворюється на наступальний, тобто такий, що охороняє від іноземної конкуренції не слабкі галузі національної економіки, а най-більш розвинуті та високомонополізовані.
III Етап деякі фахівці називають «мертвим», або «чорним» періодом у розвитку міжнародної торгівлі. Чверть сторіччя (1914— 1939рр.), що тривав цей етап, позначені подіями Першої світової війни та її руйнівними наслідками для економік європейських країн, економічними кризами 1920—1921 pp. та 1929—1933 pp., початком формування двох світових систем господарства.
Основні особливості і риси цього етапу можна охарактеризу-вати таким чином:
· довготермінове і глибоке порушення міжнародних торговель-но-економічних зв'язків, зумовлених наслідками світової війни та революції в Росії;
значне скорочення світового товарообороту внаслідок загаль-них несприятливих економічних і політичних умов, що спричинили як падіння фізичного обсягу торгівлі, так і зниження світових цін (середньорічний приріст обсягів виробництва індустріальне розви-нутих країн становив приблизно 2 %, що вдвічі менше, ніж у 1889— 1913 pp.; у 1937 р. обсяг світової торгівлі був у 2 рази нижчим за пе-редкризовий 1929р.; на початку Другої світової війни експорт був майже у 1,5 раза меншим, ніж у 1913 p.);
· незмінність товарної структури світового товарообороту (основними товарами залишились сировина, продовольство та паливо, частка яких сягала 60 % світового експорту);
Ускладненню міжнародної торгівлі сприяли також особливості Державного регулювання, а саме: посилення митного протекціонізму та розпад існуючої міжнародної валютної системи, що при-звело до виникнення окремих валютних блоків. Останні являли сооою валютні угруповання країн, що створювались для забезпе-чення валютноекономічного пріоритету тієї країни, яка очолюада цей блок, шляхом прикріплення валют країн-учасниць до її «люти.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Курсова робота на тему: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок