Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Скачати безкоштовно: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту / сторінка 7

Назва:
Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
43,12 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Світовий товарообіг — сума вартості експорту та імпорту всіх країн світу (вартість усіх товарів, що перетинають державні кордони). Вартість світового експорту завжди менша (приблизно на 3—6 %) за вартість імпорту на суму фрахту на страхування внаслідок того, що майже всі країни оцінюють експорт за цінами ФОБ, а імпорт більшості країн обліковується за цінами СІФ (FOB < GIF).
Генеральна (загальна) торгівля — прийняте у міжнарод-ній статистиці позначення зовнішньоторговельного обігу з урахуванням вартості транзитних товарів. Показує загальне зовнішньоторговельне «навантаження» на країну, включаючи обсяги ввезення, вивезення та транзиту товарів:
де ГТ— генеральна (загальна) торгівля;
Е — вартість експорту;
I—вартість імпорту;
Т— вартість транзитних товарів, перевезених через територію країни.
Спеціальна торгівля — експорт та імпорт, зумовлені іс-нуванням двох систем обліку товарів у статистиці зовнішньої тор-гівлі:*
спеціальної системи обліку для деяких видів товарів;*
загальної системи, що застосовується до всіх товарів. Спеціальний експорт включає: » національний експорт;*
вивезення товарів після переробки під митним контролем;*
націоналізовані товари.
Загальний експорт складається зі спеціального експорту та реекспорту.
Спеціальний імпорт включає:*
товари, ввезені для внутрішнього споживання або переробки; товари, ввезені для переробки під митним контролем;
* товари, ввезені для переробки на приписних митних складах. Загальний імпорт складається зі спеціального імпорту та вар-тості товарів, що знаходяться на приписних складах.
Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі — оцінка експорту або імпорту товарів у незмінних цінах одного періоду (як прави-ло, року) для отримання інформації щодо руху товарної маси без впливу коливання цін.
Індекс фізичного обсягу розраховується за формулою:
I ф.о — індекс фізичного обсягу;
p — ціна товару в базисному періоді;
q1 -— кількість товару в періоді, що вивчається;
q0 — кількість товару в базисному періоді.
Результуючі показники, до яких належать сальдо торговель-ного балансу, сальдо балансу послуг, сальдо балансу поточних опе-рацій, індекси стану платіжного балансу, індекс «умови торгівлі», індекс концентрації експорту, коефіцієнт імпортної залежності країни, у сукупності характеризують стан зовнішньої торгівлі за критерієм збалансованості експорту та імпорту, ефективності та місця країни в світовій торгівлі.
Розрахунковий баланс — це співвідношення вимог і зобов'я-зань даної країни щодо інших країн на певну дату, незалежно від термінів надходження платежів. Розрахунковий баланс за певний період характеризує лише динаміку вимог і зобов'язань однієї країни стосовно інших, але не може використовуватись для оцінки результативності, збалан-сованості міжнародних економічних, в т. ч. торговельних відно-син. Цю функцію виконує платіжний баланс.
Платіжний баланс — це співвідношення суми платежів, здій-снених даною країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період (рік, квартал, місяць).
За методологією Міжнародного Валютного Фонду, платіжний баланс — це систематичний перелік усіх економічних операцій, що були здійснені за певний проміжок часу між резидентами даної країни та нерезидентами (резидентами всіх інших країн світу).
Сальдо (від італ. saldo — розрахунок, залишок) — різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу.
Сальдо балансу поточних операцій:
Г = F - 1 Cп -Eпо -Iпо
де Спо — сальдо балансу поточних операцій;
ЕПО — надходження за статтями балансу поточних операцій;
Iпо — платежі за статтями балансу поточних операцій.
Сальдо, розраховані за даними статей балансу поточних опе-рацій, показують результат зовнішньоторговельних операцій (пе-ревищення експорту або імпорту) та абсолютний розмір різниці між експортом та імпортом.
Індекс «умови торгівлі» — відношення експортних цін країни до її імпортних цін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Курсова робота на тему: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок