Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Безкоштовно курсова робота скачати: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту / сторінка 9

Назва:
Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
43,12 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Використовуючи дані щодо експортної квоти країни в аналі-тичних цілях, слід брати до уваги такі закономірності:
· За стабільних (нормальних) умов відтворення експортна кво-та для кожної конкретної країни протягом певного історичного періоду зберігається більш-менш постійною;
· експортна квота тим більша, чим вище розвинуті виробничі сили країни;
· у великих країнах експортна квота, як правило, менша, ніж у малих;
· за відносно однакового рівня розвитку виробничих сил екс-портна квота тим більша, чим менший економічний потенціал країни;
· експортна квота країни тим вища, чим розвинутіші її виробничі сили, чим більше в її галузевій структурі виробництв з поглибле-ним технологічним розподілом праці, чим меншим є її економіч-ний потенціал та забезпеченість власними природними ресурса-ми.
Імпортна квота як частка імпорту у валовому внутріш-ньому продукті країни характеризує також рівень залежності країни від імпорту товарів і послуг. Розраховується за формулою:
де kj — квота імпортна;
І- обсяг імпорту країни за певний рік;
ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.
Показники економічної ефективності експорту та ім-порту. Розрахунок економічної ефективності провадиться шля-хом зіставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витратами ресурсів на отримання цього ефекту. Економічні ре-зультати і витрати ресурсів мають кількісний вимір, а тому й економічна ефективність може вимірюватися кількісно.
Макроекономічні показники ефективності зовнішньої торгівлі.
Макроекономічний показник ефективності зовнішньо-торговельного обігу:
де ето — ефективність зовнішньоторговельного обігу;
bi — економія витрат у результаті імпорту;
be — національні витрати на експорт.
Макроекономічний показник ефективності експорту:
де ее — ефективність національного експорту;
ve — валютна виручка від експорту товарів і послуг;
be — національні витрати на експорт.
Макроекономічний показник ефективності імпорту:
де ej — ефективність національного імпорту;
bj — економія витрат у результаті імпорту;
Vj — валютні витрати на імпорт.
Сферою застосування цих макроекономічних показників є тільки аналітичні макроекономічні розрахунки з метою розробки та обґрунтування можливих варіантів торговельно-політичних заходів, спрямованих на реалізацію державних інтересів у розвитку зовнішньоторговельної діяльності країни.
Показники ефективності зовнішньоторговельної опе-рації, їх доцільно розрахувати перед укладанням зовнішньотор-говельних угод, при плануванні зовнішньоторговельної діяльнос-ті, а також з метою оцінки ефективності експортно-імпортних операцій за попередній період.
Показники динаміки розвитку міжнародної торгів-лі — це будь-який з розглянутих вище показників, зміни якого (темпи зростання, темпи приросту) досліджуються за певний період (20, 10, 5 років, рік по місяцях тощо).
Показники зіставлення — це будь-який з розглянутих вище показників, порівнянний з аналогічним показником іншої країни (регіону або світу в цілому).
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
2.1. Стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України( Україна і СОТ).
Роль зовнішньоекономічного комплексу в економіці країни в постійно зростає.
Ріст обсягів зовнішньої торгівлі, і насамперед експорту, з'явився одним з найважливіших факторів затримки падіння ВВП.
Зовнішньоторговельний оборот України (без обліку неорганізованої торгівлі) зріс з 95,2 млрд. доларів у 1993р. до 126,6 млрд. доларів у 2002р., або на 33%, у тому числі оборот із країнами дальнього зарубіжжя зріс за цей період на 39% – до 98,8 млрд. доларів, із країнами ближнього зарубіжжя (СНД) – на 15% і склав 27,8 млрд. доларів.
Позитивне сальдо торговельного балансу в порівнянні з 1993р. виросло більш ніж на 43% і досягло 33,2 млрд. доларів, причому практично цілком за рахунок країн дальнього зарубіжжя.
В зовнішньоторговельному обороті України в 2000р. на страны дальнього зарубіжжя приходилося 75%, у 2002р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Курсова робота на тему: Міжнародна торгівля, як засіб піднесення всесвітнього і національного добробуту

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок