Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Механізм фінансово-бюджетого регулювання

Механізм фінансово-бюджетого регулювання

Назва:
Механізм фінансово-бюджетого регулювання
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,14 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Курсова робота
Механізм фінансово-бюджетого регулювання


Зміст
Вступ
1. Фінанси та бюджетна система
2. Доходи Державного бюджету
3. Видатки Державного бюджету
4. Збалансованість Державного бюджету
5. Етапи бюджетного процесу
Висновок
Список літератури


Вступ
Фінансово-бюджетне регулювання – це система використання механізмів оподаткування та управління державними видатками з метою забезпечення рівноваги на ринках. Загальне управління фінансовою системою здійснюють органи державної влади та управління, а саме Верховна Рада України і Кабінет міністрів.
Правовою основою фінансово-бюджетного регулювання є законодавство з питань податків бюджетної і фінансової системи.
Суб”єктами фінансово-бюджетного регулювання виступають міністерство Фінансів, Економіки, головне КРУ, державна податкова, казначейство, митна служба України.
Фінансова система України складається з: державного бюджету, позабюджетних фондів, з фінансів підприємств, з місцевих фінансів. В основі стоять державні фінанси і позабюджетні фонди, через які і відбувається перерозподіл частки внутрішнього валового продукту України.


Фінанси та бюджетна система
Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент-ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й конт-рольну функції фінанси активно впливають на процес суспільно-го відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропор-цій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне ви-користання.
Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бю-джети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підпри-ємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фон-ди; фондовий ринок.
Основною ланкою фінансової системи і найважливішим ком-плексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна част-ка ВВП: в Японії та Росії — близько 1/3, у Франції та Нідерлан-дах — приблизно 1/2, у Швеції — понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.
Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Кон-ституція України, закон «Про бюджетну систему України» та ін-ші нормативно-правові акти.
Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з пи-тань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений ба-ланс фінансових ресурсів держави. В Україні цей баланс входить до складу ДПЕСР України і його вміщено в розділі «Основні баланси національної економіки». Метою розробки балансу є визначення об-сягів фінансових ресурсів держави на прогнозний період, можливос-тей їх використання для фінансування економічних і соціальних про-грам розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. У зведеному балансі фінансових ресурсів доходи та видатки бю-джетів (перша стаття ресурсної та видаткової частин балансу) включають сумарні показники доходів і видатків державного та мі-сцевих бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку (після сплати податку), амортизаційних та інших відраху-вань (наприклад на шляхові роботи) державних підприємств уста-нов та організацій. Доходи та витрати державних позабюджетних фондів включають сумарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Основна частка державних доходів і витрат здійснюється че-рез бюджетну систему. В Україні бюджетна система складаєть-ся з Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місце-вих бюджетів. Організація та принципи побудови бюджетної системи, а також взаємозв'язок між її окремими ланками харак-теризуються поняттям «бюджетний устрій». Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою та адмі-ністративно-територіального поділу країни.
У загальному розумінні, бюджет — це план утворення і ви-користання фінансових ресурсів для забезпечення функцій певної організації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Механізм фінансово-бюджетого регулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок