Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Безкоштовно курсова робота скачати: ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ

ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ / сторінка 9

Назва:
ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
79,69 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
У складі матеріальних запасів і дебіторської заборгованості великий розмір становлять непотрібні, непридатні цінності та нереальні для повер­нення суми. Інвентаризація цих активів, списання неліквідних запасів та безнадійної заборгованості призведе до значного зростання збитків і реаль­ного скорочення власних оборотних коштів (табл. 2).

За 10 місяців 1996 р. грошова маса в обігу збільшилась на 16,5 % при зростанні інфляції на 36,3%. Абсолютне зростання грошової маси становило 1 млн. грн. Оскільки збільшення обсягу виробництва в умовах гіперінфляції неможливе (знецінення товару значно випереджатиме терміни виробництва), емісія (приріст грошової маси) відбуватиметься строго у межах запланованого урядом рівня інфляції. Тому навряд чи є підстави передбачити, що в 1997 р. буде допущено зростання обсягу грошової маси у великому розмірі. У всяко­му разі він не підвищиться більш як у 2 рази порівняно із 1996 р., що стано­витиме майже 2 млн. грн. Фінансові можливості банківської системи Украї­ни характеризуються даними, поданими у таблиці 3.

Виходячи з цих даних (без урахування емісії та позик зовнішніх інвес­торів), можливості вивільнення ресурсів для спрямування їх у промисловість становлять не більш як 1000 млн. грн.

Названих ресурсів не можна порівняти з фінансовими проривами, які мають місце на підприємствах промисловості (понад 35 млрд. грн.).

Таблиця 2. Дані про використання оборотних коштів промислових підприємств на 01.07.96

(млн. грн.)

1. Наявність оборотних коштів підприємств промисловості

11877

2. Оборотні кошти у запасах товарно-матеріальних цінностей, у т.ч.:

18714

— виробничі запаси

9409

— незавершене виробництво

3237

— готова продукція

4005

— товари

747

3. Дебіторська заборгованість

19290

4. Інші активи

9025

Усього вкладено коштів:

47029

Довідково:

— кредити банків

2059

— кредиторська заборгованість

31028

Таблиця З. Фінансові можливості банківської системи України

(млн. грн.)

Загальна сума ресурсів усіх комерційних банків України станом на 01.11.96, всього

7998

у тому числі залучені кошти

4348

Використано ресурсів комерційних банків, всього

7987

у тому числі:

надані кредити, всього

4837

з них — у національній валюті

3485

у тому числі:

— короткострокові

3045

— довгострокові

441

кредити промисловим підприємствам (на 01.07.96)

2059

— придбані ОДВП

1304

— обов'язкові резерви

1000

Тому прийняття загального рішення про видачу кредитів промисловим підприємствам під брак власних оборотних коштів без урахування вищевикладених положень є необґрунтованим і недоцільним.

З метою вирішення питань, пов'язаних із нормалізацією фінансового стану промислових підприємств, впливу на поліпшення виробництва і гос­подарської діяльності, вважали б за необхідне:

1.Здійснити глибокий аналіз фінансового стану кожного підприємства окремо і визначити перспективи його подальшої діяльності, враховуючи но­менклатуру вироблюваної продукції, її якість, вартість, конкурентоспро­можність на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту, оцінити можливості підприємств, у порівняно короткі строки забезпечити стабілізацію з наступ­ним зростанням виробництва.

2.На підприємствах, які мають підготовлений реальний план стабілізації та розвитку, провести глибоку ревізію діяльності, інвентаризацію статей ба­лансу, детально вивчити склад матеріальних цінностей, особливості готової продукції, дебіторської заборгованості. За результатами аналізу повинна бути зроблена оцінка можливостей використання та реалізації відповідних ціннос­тей і готової продукції, а також погашення дебіторської заборгованості. Слід провести реструктуризацію активів і пасивів балансу та підготувати матеріали про списання нереальних сум на збитки. Реальний фінансовий стан підприємств повинен бути ретельно перевіре­ний незалежною аудиторською організацією.

3.Варто окремо розглянути питання про стан дебіторської і кредиторсь­кої заборгованості та визначити шляхи її ліквідації. Вважали б за доцільне для скорочення взаємної дебіторської і кредитор­ської заборгованості розробити спеціальний механізм погашення на базі век­селя з наданням цьому документові у законодавчому порядку чинності обо­в'язкового виконання.

4.Щодо підприємств, які матимуть економічно обґрунтовані бізнес-пла­ни поліпшення свого виробництва та здійснять всю необхідну роботу для са­нації балансу і реструктуризації його статей, банками буде розглянуто питан­ня про надання кредиту, в тому числі і в іноземній валюті, за рахунок кре­дитної допомоги міжнародних фінансових організацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Курсова робота на тему: ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок