Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> курсова робота українською: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення / сторінка 5

Назва:
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
30,88 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

Органи управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.
До складу правління Фонду входять по 15 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.
Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.
Повноваження правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
1) визначає поточні та перспективні завдання Фонду;
2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
4) визначає за погодженням із Національним банком України порядок надходження та обліку коштів Фонду;
5) розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його виконання;
6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
8) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду;
9) обирає голову правління Фонду та його заступників;
Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду.
Основною формою роботи правління Фонду є засідання, які проводяться згідно з Регламентом правління Фонду, що затверд-жується на його першому засіданні.
Рішення правління Фонду, прийняте на засіданні, оформляється постановою, яка є обов'язковою для виконання органами Фонду страхувальниками та застрахованими особами.
Члени правління Фонду несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків перед правлінням Фонду та сто-роною, що їх делегувала. У разі систематичного невиконання чле-ном правління своїх обов'язків за рішенням правління Фонду, сто-роні, представником якої він є, направляється обгрунтоване подан-ня. Ця сторона зобов'язана до наступного засідання правлінні Фонду прийняти відповідне рішення і повідомити про нього прав-ління. У разі прийняття стороною, представником якої він є, рішення про відкликання члена правління, ця сторона делегує іншого представника на строк повноважень правління, що залишився.
Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. до складу правління відділення Фонду включаються від кожної сто-рони по 7 представників, які виконують свої обов'язки на громадсь-ких засадах.
Правління відділення Фонду здійснює свою діяльність згідно з Положенням про відділення Фонду, що затверджується правлінням Фонду.
Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених Статутом Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням.
Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Виконавча дирекція Фонду:
1) забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;
3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги за цим Законом;
4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;
6) готує та подає на розгляд правління:
- пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
- проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;
- пропозиції щодо розміру резервних коштів;
питань стимулювання праці працівників органів Фонду.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Курсова робота на тему: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок