Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Фінансові ресурси.

Фінансові ресурси.

Назва:
Фінансові ресурси.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
7,96 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Курсова робота
Фінансові ресурси.


План
Вступ
Загальний огляд джерел формування фінансових ресурсів.
Формування фінансових ресурсів на мікрорівні.
Формування фінансових ресурсів на макрорівні.
Висновки


Вступ
Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінан-сових відносин, що дає змогу виділити фінанси із су-купності інших економічних категорій, бо жодна з них не характеризується таким матеріальним носієм. Ця особливість притаманна фінансам будь-якої економіч-ної системи, проте в різних економічних системах зас-тосовуються неоднакові форми і методи створення й використання фінансових ресурсів.
Тому введення в науковий обіг поняття "фінансові ресурси" дає можливість точніше визначити об'єкт фі-нансового прогнозування й балансових розрахунків, а через нього — обґрунтувати форми й методи впливу фі-нансів на увесь відтворювальний процес. Тут можна ви-явити таку взаємозумовлену залежність: фінанси як су-купність економічних відносин знаходять своє конкрет-не вираження у фінансових ресурсах, формою руху яких є фонди. Отже, процес створення й використання фондів фінансових ресурсів є об'єктом фінансового прогнозування та балансових розрахунків.
Місце і роль фінансових ресурсів у розширеному відтворенні можна чітко визначити лише тоді, коли ма-тимемо їх теоретичне обґрунтування як економічної ка-тегорії. В економічній літературі досі немає єдиної дум-ки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту, ме-тодів впливу на ефективність господарювання.
У фінансово-кредитному словнику дається таке трактування фінансових ресурсів: "Це сукупність фон-дів грошових засобів, що перебувають у розпоряджен-ні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу й перерозподілу сукупного суспіль-ного продукту і національного доходу"
Найповніше, на мою думку, визначення поняття фінансових ресурсів дане В.К. Сенчаговим. Він пише: "фінансові ресурси народного господарства виражають собою сукупність грошових нагромаджень, аморти-заційних відрахувань й інших грошових засобів, які формуються в процесі створення, розподілу і перероз-поділу сукупного суспільного продукту" (88, с. 49). У цьому визначенні зроблена спроба чіткіше показати джерела ресурсів, хоча їх перелік не зовсім повний, водночас нічого не сказано про цільове призначення фінансових ресурсів. Усе наведене вище свідчить про різні підходи до трактування поняття фінансових ресур-сів, що, в свою чергу, позначається на визначенні ролі фінансів у економіці.
На мій погляд, для науково обґрунтованого визна-чення поняття фінансових ресурсів необхідно чітко навести ті критерії, яким воно має відповідати. До вказаних критеріїв необхідно віднести: джерела ство-рення, форми виявлення, цільове призначення.
Із цього видно, що фінансові ресурси — це грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього про-дукту й зосереджуються у відповідних фондах для за-безпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб.
Таке визначення фінансових ресурсів дає змогу по-в'язати їх обсяг та склад із вартісною структурою вало-вого внутрішнього продукту й створює основу для за-безпечення єдності прогнозування динаміки валового внутрішнього продукту і фінансових ресурсів. Це дає можливість активніше використовувати фінанси як інс-трумент господарського механізму для впливу на всі елементи структури процесу виробництва. У цьому виз-наченні виражена економічна основа і зв'язок фінансо-вих ресурсів із відтворювальними процесами.


1. Загальний огляд джерел формування фінансових ресурсів
Фінансові ресурси - доходи і надходження суб'єктів господарювання й держави в особі його органів, які використовуються з метою розширеного відтворення й на задоволення інших потреб. Саме фінансові ресурси дозволяють відокремити категорію фінансів від категорії ціни й інших вартісних категорій. Фінансові ресурси є матеріально - речовинним втіленням самих фінансових відносин. Фінансові ресурси, виступаючи в грошовій формі, відрізняються від інших ресурсів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: Фінансові ресурси.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок