Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)

Назва:
Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
66,76 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
Дипломна робота на тему:
Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)


Зміст
Вступ 5
1 Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності
підприємства 8
1.1 Поняття реструктуризації, причини та етапи її проведення 8
1.2 Реорганізація підприємства, спрямована на укрупнення
підприємства 17
1.3 Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення 26
1.4 Фінансові аспекти організації і реорганізації акціонерних товариств 31
2 Аналіз реорганізаційних перетворень у ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" 36
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 36
2.2 Реорганізація ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод" 51
2.3 Оцінка ефективності перетворення 61
3 Заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод" 70
3.1 Заходи по підвищенню платоспроможності підприємства 70
3.2 Заходи по збільшенню збуту 84
Висновки 91
Список використаної літератури 96
Додатки 99


Вступ
Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо-мічного потенціалу країни безпосе-редньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом за-гальної стратегії розвитку первинних ланок (під-приємств, організацій) і в цілому суспільного вироб-ництва.
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою вироб-ництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснюва-ти, з одного боку, за допомогою проведення ефек-тивної політики реструктуризації та санації потен-ційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншо-го — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.
Тема реорганізації дуже актуальна на сьогодні. Кожен день ми чуємо про злиття підприємств, поглинання одних підприємств іншими, зміни форм власності. Все це – форми реорганізації [28, с.201].
Реорганізація підприємства полягає в тому, що права та обов’язки підприємства, що реорганізують переходять до інших підприємств у порядку універсального правоприємства. До правонаступника може перейти увесь комплекс прав та обов’язків підприємства, що реорганізують або їх частина. У більшості випадків реорганізація відбувається добровільно за рішенням трудового колектива.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, рест-руктуризація підприємства трактується як здійснен-ня організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприєм-ства, форм власності, організацій-но-правових форм, управління ним, як здатність привести підприєм-ство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищи-ти ефективність виробництва.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функці-онувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти кон-курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як ком-плекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, еко-номічної та фінансової життєздатності підприємств.
Метою даної роботи є комплексне дослідження теоретично-методичних основ реорганізації і фінансових аспектів її проведення в сучасних умовах господарювання.
Цієї мети можливо досягти, вирішив наступні задачі:
- Визначити суть поняття реорганізації, причин та етапів її проведення;
- Розглянути реорганізацію підприємства, спрямовану на укрупнення підприємства;
- Розглянути реорганізацію підприємства, спрямовану на розукрупнення підприємства;
- Проаналізувати реорганізаційні перетворення у ВАТ "Iнгулецький хлібзавод";
- Розглянути порядок реорганізації та оцінки її ефективності;
- Знайти заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ "Iнгулецький хлібзавод".
Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, що виникають в процесі фінансового забезпечення реорганізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 Курсова робота на тему: Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок