Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Аналіз фінансового стану біржі

Аналіз фінансового стану біржі

Назва:
Аналіз фінансового стану біржі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
34,67 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Аналіз фінансового стану біржі


ПЛАН
Вступ.
РОЗДІЛ І. Сутність біржової діяльності:
Організація та функціонування товарно-біржового ринку;
Економічний зміст діяльності товарної біржі;
Економічна правова база створення товарної біржі та формування її матеріальної бази;
Основні види бірж.
РОЗДІЛ ІІ. Фінансовий аналіз:
Аналіз фінансового стану. Загальні положення;
Звіт про фінансові результати;
Звіт про власний капітал;
Звіт про рух грошових коштів.
ДОДАТКИ.
ЛІТЕРАТУРА.


ВСТУП
Перехід до ринкової економіки спричинює докорінні зміни в еконо-мічних відносинах у народному господарстві. Перш за все змінюються функції держави, її організаційну роль значною мірою беруть на себе вільні ринкові інститути. Виникає необхідність у формуванні повно-цінних гуртових ринків продовольства, сировини для підприємств, цінних паперів і конвертованого грошового капіталу.
Такими ринковими інститутами є торговельні доми, ярмарки, аук-ціони та біржові структури. Саме останні за попередні роки досягни великих результатів у купівлі-продажу великих партій товарів, грошо-вих капіталів та цінних паперів.
За класичним визначенням біржа розглядається як ринок, на якому через біржових посередників здійснюється гуртова торгівля товара-ми, валютою та цінними паперами у вигляді торговельних угод або купівлі-продажу. За останні роки перелічені види бірж за специфікою торгів і розрахунків між: учасниками почали зливатись, об'єднува-тись, працювати за схожими правилами термінового продажу і май-бутніх купівель контрактів. Біржовий розвиток за роки незалеж-ності в Україні розпочався у 1990-х роках. У ці роки розвитку біржо-вого ринку сприяло достатнє законодавчо-нормативне забезпечення та всебічна підтримка цього процесу державою.
В наступні роки біржова активність дещо послабилась, через змен-шення обсягів виробництва аграрної, промислової та видобувної галу-зей. Поряд із цим зниження платоспроможності підприємств, розви-ток бартерної торгівлі, натуроплати, введення регіональних замов-лень без фінансового забезпечення та ринкових засобів закупки, особ-ливо на сільськогосподарську продукцію, призвели до скорочення і зу-пинки діяльності кількох товарних та фондових бірж: в Україні.
Сьогодні в Україні основи біржової діяльності вже закладено. В міру нормалізації загальної економічної ситуації та нагромадження досвіду біржі мають усі шанси стати реальними індикаторами рин-кових цін, тобто успішно виконати завдання, яке на них покладаєть-ся.
Нині біржа визначається як форма організації ринку, яка забезпе-чує вільну торгівлю товарами - товарна біржа, або цінними папера-ми - фондова біржа. Всі види бірж:, в тому числі валютна і біржа праці, займають провідне місце у формуванні ринково-біржових цін (курсів) на товари та ресурси на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.
Переваги біржової торгівлі є загальновідомими. Оскільки біржі притаманна регулярність біржових операцій, вона є постійним місцем проведення торгів, які підпорядковують заздалегідь встановленим правилам рівноправність учасників, публічне проведення торгів, здійснюючи розрахунок через рахункову палату.
Сьогодні біржовий ринок, одержавши належне економічне середо-вище, розпочав вирішувати проблеми формування ринкових цін на ос-нові попиту і пропозиції. Поступово відбувається процес самореалізації тіньового ринку сільськогосподарської, промислової і видобувної продукції через прозорість товарних потоків. Це дозволяє збільшувати надходження до державного бюджету коштів на рахунок оптималь-ного оподаткування. Крім того, через біржовий, насамперед аграрний, ринок задовольняються державні потреби у продовольстві. Водночас біржі є центром експорту окремих видів аграрної та продукції і переробки, сприяють усуненню невигідних демпінгових цін.
Біржова торгівля - один із видів підприємницької діяльності, товарна біржа - одна з конкретних організаційних форм підприємництва.
Як суб'єкт господарювання біржа (підприємство) здійснює свою діяльність на засадах самоврядування та господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, влас-ний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своєю назвою.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану біржі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок