Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання

Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання

Назва:
Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,74 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Теоретико-правове регулювання грошових надходжень
1.1 Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених про грошові надходження на підприємстві.
1.2 Нормативно-правове регулювання грошових надходжень.
РОЗДІЛ 2 Оцінка та аналіз грошових надходжень
2.1 Загальна оцінка грошових надходжень на підприємство.
2.2 Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг.
2.3 Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності та інші позареалізаційні доходи.
2.4 Аналіз формування і використання чистого прибутку.
РОЗДІЛ 3. Розрахункова частина.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


ВСТУП
У процесі господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, який характеризується вкладанням коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу. Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.
Грошовими надходженнями (доходами) підприємств (крім кредитних і страхових організацій) визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (коштів, іншого майна) чи погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком внесків учасників (власників майна).
Згідно П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” грошові надходження (доходи) підприємств в залежності від їх характеру, умов одержання і предмета діяльності підприємства підрозділяються на:
1) доходи від звичайних видів діяльності:
а) від операційної діяльності:
· від основної операційної діяльності, тобто доходи від діяльності, пов’язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів – доходи від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;
· від іншої операційної діяльності, тобто від діяльності, що не належить до основної, інвестиційної та фінансової – доходи від реалізації інших оборотних активів; від реалізації іноземної валюти; від операційної оренди; від операційних курсових різниць; отримані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів; одержані гранти; тощо;
б) від іншої діяльності:
· від фінансової діяльності, тобто діяльності, яка приводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства – доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства; від спільної діяльності; одержані дивіденди; одержані відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами; тощо;
· від інвестиційної діяльності, тобто діяльності, пов’язаної з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів – доходи від реалізації фінансових інвестицій; від реалізації основних засобів;
· від реалізації нематеріальних активів; від реалізації інших необоротних активів; від не операційних курсових різниць; від безоплатно отриманих оборотних активів; від переоцінки необоротних активів та фінансових інвестицій; тощо;
2) доходи від надзвичайної діяльності, тобто від подій або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді – надходження від страхових компаній щодо відшкодування збитків від стихійного лиха, техногенних катастроф та аварій тощо.
В даній роботі планую розглянути такі питання як: характеристика і склад грошових надходжень підприємств, поняття виручки від реалізації продукції, робіт і послуг, грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, особливості формування валового і чистого доходу.
Робота складається зі вступу, основної частини, яка містить чотири питання, висновків та списку використаної літератури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок