Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)

Назва:
Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,55 KB
Завантажень:
113
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Фінансовий облік»
НА ТЕМУ:
Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)


ЗМІСТ
Вступ 2
1. Особливості організації бухгалтерського обліку
в бюджетних установах. 11
2. Нормативно-правова база. 22
3. Економічно-організаційна характеристика Коломийського
економіко-правового коледжу. 27 4. Облік формування і використання грошових коштів
на поточних і реєстраційних рахунках. 30
5. Організація бухгалтерського обліку та звітність за наявністю,
рухом і використанням грошових коштів. 44
Висновки і пропозиції 50
Список використаної літератури 52
Додатки 54
Вступ.
Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна уста-нова - це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Рес-публіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місце-вих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах виз-начаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про Дер-жавний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджет-них установ і організацій і Порядком його застосування, затвердже-ним наказом Головного управління Державного казначейства Украї-ни, Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України, та іншими нормативними документами, що містять вказівки з обліку та відображення у звітності операцій бюджетних установ.
Господарсько-фінансова діяльність бюджетних установ - це стан ресурсів, джерел надходження та господарські процеси, що відбуваються в установі. Управління бюджетними установами базуєть-ся на достовірній інформації про одержання бюджетного асигнування, надходження коштів спеціального фонду, проведення фактичних та касових видатків, результатів виконання кошторису окремо по загаль-ному та спеціальному фондах та в цілому в установі. Головна мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної уста-нови та забезпечення контролю за виконанням кошторису.
Сувора регламентація методології бухгалтерського обліку бюд-жетних установ забезпечує його єдність і дає змогу порівнювати по-казники діяльності всіх бюджетних установ у цілому та отримувати зведені показники для контролю за виконаннями кошторисів і бюдже-тів усіх рівнів.
У разі необхідності та за погодженням із Державним казначей-ством України міністерства і відомства можуть розробляти та вида-вати вказівки щодо використання загальних положень з бух-галтерського обліку з урахуванням специфіки їх діяльності в уста-новах своєї підпорядкованості.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за мемо-ріально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми ме-моріальних ордерів бюджетних установ.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах суцільно і безпе-рервно відображає всі операції, пов'язані з виконанням кошторису. Своєчасне, повне та достовірне відображення в балансі бюджетної установи всіх господарських операцій є обов'язковою умовою ефек-тивного управління діяльністю бюджетною установою. Одне з найваж-ливіших завдань удосконалення обліку в бюджетних установах - це облік коштів спеціального фонду, їх взаємопов'язаність у системі звітних даних із показниками виконання кошторису в загальному фонді. Вирі-шення цього завдання необхідне для максимального використання внутрішніх резервів, правильного та економного витрачання коштів загального фонду відповідно до одержаних асигнувань та їх цільового призначення в межах обсягів, затверджених кошторисом установи.
Організація бюджетного бухгалтерського обліку базується на за-стосуванні загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Курсова робота на тему: Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок