Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Антиінфляційна політика

Загрузка...

Антиінфляційна політика

Назва:
Антиінфляційна політика
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
33,60 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Курсова робота на тему:
Антиінфляційна політика


Вступ
Актуальність теми. Фінансовий стан країни є індикатором її “здоров”я”,економічного стану, тому дуже важливим є дослідження напрямів, методів та інструментів антиінфляційної політики держави. Фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до послаблення антиінфляційної політики держави, а й до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання. У зв”язку з актуальністю антиінфляційної політики держави була вибрана тема курсової роботи.
Цю тему досліджували такі економісти:
Богиня Д., Волинський Т., Пинзеник В., Стігліц Д., Тимофєєв В.,Долан Э. ,Панчишин С,. Буняк В. Та інші.
Метою курсової роботи є дослідження антиінфляційної політики та напрямів підвищення її ефективності.
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання :
з”ясувати сутність антиінфляційної політики.
розкрити методи та інструмнети антиінфляційної політики.
визначити напрями підвищення ефективності антиінфляційної політики.
Об”єктом курсового дослідження є антиінфляційна політика.
Предметом курсового дослідження є механізм здійснення антиінфляційної політики.
Теоретичною та інформаційною базою курсового дослідження послужили вітчизняні та закордонні наукові праці в галузі інфляції та антиінфляційної політики, дані Держкомстату України, дані Департаменту економічної стратегії Міністерства економіки України та Національного банку України.
Структура курсового дослідження : робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг курсової роботи – сторінок.
Розділ 1.Cутність антиінфляційної політики
У західних країнах інфляція стала прак-тично невід'ємною частиною ринкової систе-ми господарювання. Це дає під стави говорити не тільки про наслідки, а й про деякі спе-цифічні функції інфляції. Ряд економістів до-тримується точки зору, що незначна за рівнем інфляція (наприклад, щорічні підвищення цін на 3-4%), що супроводжується відповідним зростанням грошової маси, здатна стимулю-вати виробництво. Відповідно до моделі Хікса IS-LM певне зростання грошової маси М ство-рює своєрідний стимул для збільшення об-сягів продукції, що випускається.
За прогнозом темпи інфляції в індустріальнo розвинутих країнах у найб-лижчі роки збережуться в середньому на рівні 2,5-3%,тоді як у країнах,що розвиваються,се-редньорічний темп інфляції становитиме 8-12%. У Колумбії,Перу,Болівії темпи інфляції можуть досягнути сотень і тисяч відсотків[5, с.250].
Надзвичайно небезпечна двозначна (а тим більше тризначна) інфляція. В умовах дво-значної інфляції складно спрогнозувати дохо-ди й витрати, внаслідок чого економічна діяльність орієнтується на найбільш доходні та швидко відшкодовувані її види, і еко-номічний спад стає досить імовірним. Трива-ла гіперінфляція призводить до скорочення господарської діяльності в більшості секторів економіки.
Отже, незважаючи на можливу начебто "позитивну" роль інфляції, виходячи з-під контролю й навіть будучи регульованою, вона має значні соціально-економічні наслідки -закріплення стагнації, зниження економічної активності, зростання безробіття тощо. Тому розвинуті країни Заходу ставлять за мету до-сягнення неінфляційного економічного зрос-тання та забезпечення зайнятості [14, с.52].
Пом'якшити негативні соціально-еко-номічні наслідки інфляції можливо лише в разі ефективного регулювання рівня інфляції, розробки науково обґрунтованої антиінфляційної політики.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Курсова робота на тему: Антиінфляційна політика

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок