Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Українською курсова робота: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу / сторінка 12

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

6. Формування показника цільової структури капіталу.
Граничні рівні максимально рентабельної і мінімально ризикової структури капіталу дозволяють визначити поле вибору конкретних його значень на плановий період. У процесі даного вибору враховуються всі розглянуті фактори, що характеризують особливості діяльності кожного окремого підприємства [19] . 
Кожне підприємство прагне досягти оптимального співвідно-шення між джерелами фінансування, оскільки структура капіталу впливає на його вартість. При розробці стратегічної політики структури капіталу головна мета — прогноз такої структури ка-піталу, яка за найнижчої вартості капіталу допомагатиме підтри-мувати стабільні доходи і дивіденди для акціонерів.
Фінансування за рахунок залучених джерел ефективне для підприємства, але до певної межі. Переваги фінансового левериджу зникають у підприємств, які мають у структурі капіталу за-надто високу частину боргів, що посилює ризик і підвищує потен-ційну загрозу неплатоспроможності. Надмірне, фінансування за рахунок випуску акцій теж має свої недоліки, тому щосередньозважена вартість капіталу стає занадто високою. У деяких випадках випуск надмірної кількості звичайних акцій може призвести до втрати контролю над акціонерним капіталом. Незбалансованість у структурі капіталу – наявність великої кількості боргів або значної частки акціонерного капіталу - можуть зашкодити позиції підприємства на ринку.
Таким чином, головна мета стратегічного аналізу структури капіталу – це формування такого співвіднощення, за якого досягається найвищий прибуток на звичайні акції. Розглянемо це на прикладі, наведеному у табл. 3.2.
Таблиця 3.2.
Прогнозний розрахунок прибутку на звичайні акції та розрахунок економічної ефективності

рядка | Показники та алгоритми розрахунків | Варіанти структур капіталу
І | ІІ | ІІІ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Загальна сума функціонуючого у прогнозному періоді капіталу | 30 000 | 30 000 | 30 000
2 | Власний капітал
а) звичайні акції
б) привілейовані акції |
30 
- |
20 
10  |
20 
-
3 | Залучений капітал | - | - | 10 000
4 | Прогнозний прибуток до оподаткування і виплати відсотків | 4800 |
4800 | 4800
5 | Сума відсотків за кредит — 12 % (р. 3 * 0,12) | - | - | 1200
6 | Прибуток до оподаткування (р. 4 - р. 5) | 4800 | 4800 | 3600
7 | Податок на прибуток у розмірі 25 % (р. 6 * 0,25) | 1440 | 1440 | 1080
8 | Прибуток після оподаткування (р. 6 - р. 7) | 3360 | 3360 | 2520
Продовження таблиці 3.2
9 | Дивіденди на привілейовані акції | - | 1100 | -
10 | Дохід власників звичайних акцій | 3360 | 2260 | 2520
11 | Кількість звичайних акцій (тис. шт.) | 600 | 400 | 400
12 | Прибуток на звичайну акцію (р. 10 / р. 11) | 5,6 | 5,65 | 6,30
13 | Дохідність власного капіталу (на звичай-ні акції) до оподаткування (р. 6 / р. 2а) | 0,16 | 0,24 | 0,18
14 | Дохідність власного капіталу (на звичай-ні акції) після оподаткування (р. 8 / р. 2а) | 0,112 | 0,168 | 0,126
Аналіз даних табл. 3.2 показує, що найбільшйй дохід (6,3 грн.) на звичайну акцію забезпечує така структура капіталу, за якої підприємство проводить свою діяльність за рахунок боргових зобов’язань, тоді як при фінансуванні лише за рахунок акціонерного капіталу він дорівнює 5,6 грн. (при емісії лише звичайних акцій) і 5,65 грн. (при емісії як звичайних, так і привілейованих акцій). Отже, оптимальним доходом є рівень 6,3 грн. на звичайну акцію, який дає структура капіталу, наведена у гр.5. р. 2 і р. 3.
За даними табл. 3.2. розраховують і такий показник підприємства, як дохідність власного капіталу ( див. р. 13 і р. 14). Враховуючи стратегію розвитку, фінансовий стан, ринкову ситуацію і дивідендну політику, підприємство може обрати для себе найоптимальніший варіант.
Для формування оптимальної структури ка-піталу необхідно прагнути до максимізації рин-кової вартості акцій у довгостроковому періоді. Досягнення цієї мети має базуватися на довгост-роковому періоді потреб у фінансових ресурсах, поліпшенні використання наявних фінансових ресурсів, зниженні ризику шляхом максималь-ного використання левериджу, при збереженні платоспроможності й ліквідності, спрощенні і досягненні гнучкості структури капіталу, вста-новленні балансу між позиковим і акціонерним капіталом, підвищенні рентабельності за раху-нок максимізації використання левериджу, міні-мізації витрат на випуск цінних паперів, фіксова-них річних платежів і, відповідно, зниженні вар-тості капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок