Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> курсова робота українською мовою: Стратегія структури капіталу

Загрузка...

Стратегія структури капіталу / сторінка 13

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Оптимальна структура капіталу досягається за таких умов:
маржинальні витрати за кожним джерелом фінансів мають бути однакові;
має бути оптимальне співвідношення міжкредитним і акціонерним капіталом при досяг-ненні максимальної ринкової вартості акцій.
Реальна фінансова ситуація може бути набага-то складнішою. Оптимальна структура капіталу змінюється від підприємства до підприємства в різні періоди часу і залежить від багатьох чинників.
Для підтверд-ження вище приведених положень можна привести розрахунок оптимальної структури капіталу для акціонерного підприємства [13, с.27].
Згідно балансу підприємства є наступні дані:
простий акціонерний капітал - 800,0 тис. грн.;
7% капіталу - привілейовані облігації - 400,0 тис. грн.;
облігації з купоном 12% річних - 150,0 тис. грн.;
разом - 1350,0 тис. грн.
Можна припустити, що приведена структу-ра капіталу для даних умов є оптимальною і її варто підтримувати.
Якщо відбудуться зміни, то вони можуть вплинути на пропорції між різними видами капіталу.
Питома вага (пропорція) акціонерного капіталу з простими акціями (800,0 тис. грн. * 100)/1350,0 тис. грн. = 59,26%
Питома вага акціонерного капіталу з привілейованими акціями (400,0 тис. грн. * 100)/1350,0 тис. грн. = 29,63%
3.Питома вага капіталу, вкладеного в облігації (150,0 тис. грн. * 100)/1350,0 тис. грн. = 11,11%
У такий спосіб структура капіталу буде на-ступною:
59,26% - 29,63% - 11,11%
Припустимо, що компанія планує збільши-ти капітал на 600,0 тис. грн., тоді викорис-товуючи приведену вище структуру, капітал розподілиться в такий спосіб:
1. Акціонерний капітал із простими акціями зросте на
(600,0 тис. грн. х 59,26)/100= 355,56 тис. грн.
2. Акціонерний капітал із привілейовани-ми акціями зросте на
(600,0 тис. грн. х 59,26)/100 - 177,78 тис. грн.
3. Зросте капітал, вкладений в облігації на
600,0 тис. грн. х 11,11 = 66,66 тис. грн.
Таким чином, структура капіталу буде на-ступною:
капітал із простими акціями - 1155,560 тис. грн.;
процентні привілейовані акції - 577,78 тис. грн.;
дванадцятивідсоткові облігації - 216,66 тис. грн.;
разом капітал - 1950,0 тис. грн.
Ця структура капіталу залишиться опти-мальною для підприємства.
Розділ 4. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку.
Економічна література пропонує різні методичні підходи до вирішення завдання оптимізації структури капіталу. Найпошире-нішими з них є методичні підходи, що визначаються на основі:
управління величиною ефекту фінансового левериджу, який використовується підприємством;
формування політики фінансування активів з урахуванням вартості, ризику та термінів залучення капіталу;
мінімальної вартості залучення капіталу.
Розглянемо суть та можливості використання кожного мето-дичного прийому [20, с.87].
Вплив ефекту фінансового левериджу на кінцеві результати діяльності підприємства та інтереси його власників проаналізує-мо за даними табл. 4.1.
Дані табл. 4.1 показують, що величина ефекту фінансового леве-риджу пов'язана зі структурою капіталу. Так, у другому варіанті, коли структура капіталу становить 50 %, дохідність власного ка-піталу порівняно з першим варіантом збільшується на 0,1. або на 10 %, а у третьому варіанті — на 0,22, або на 22 %.
Таблиця 4.1
Вплив структури капіталу на його фінансові результати
№ рядка |
Показники та алгаритми розрахунків |
Варіанти структур капіталу
І | ІІ | ІІІ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
1.1
1.2
2
3
3.1
3.2
4
5
6
7 | Загальна сума капіталу:
у тому числі:
власний капітал
залучений капітал
Чистий дохід (виручка) від реалізації
товарів робіт,послуг
Витрати:
у тому числі:
операційні та інші витрати
витрати за відсотками за кредит
(20 % річних)
Прибуток від звичайної діяльності до
оподаткування (р. 2 – р. 3)
Чистий прибуток після оподаткування
(податок 30 %) (р. 4 – р. 4:0,3)
Дохідність власного капіталу
(р. 5 : р. 1.1)
Ефект фінансового левериджу |
1500
1500
-
800
300
300
-
500
350
0,23
- | 1500
750
750
800
450
300
150
350
245
0,33
0,1 | 1500
450
1050
800
510
300
210
290
203
0,45
0,22
Розглянемо вплив на оптимізацію структури капіталу політики фінансування активів підприємства з урахуванням вартості, ризику та термінів залучення окремих джерел капіталу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок