Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Українською мовою курсова робота: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу / сторінка 14

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
- ~'
Під політикою фінансування активів слід розуміти певну сукупність управлінських рішень та дій щодо вибору джерел кош-тів, які:-використовуються для формування активів підприємства та дотримання найоптимальнішого співвідношення між ними. Обгрунтована політика фінансування активів підприємства має велике значення для його діяльності, оскільки вона забезпечує ефективне використання капіталу, фінансову стійкість та платоспроможність, збалансування та зниження ціни формування капіталу та зменшення ризику витрат.
У стратегічному аналізі структури капіталу велике значення має оцінка вартості капіталу.
Під вартістю капіталу розуміють суму коштів, яку підприємст-во, що одержує капітал, сплачує за використання одиниці капіталу його власнику.
Капітал підприємства формується з різноманітних джерел, кож-не з яких має свою вартість залучення капіталу.
Вартість власного капіталу дорівнює сумі отриманих дивіден-дів (спожитий дохід) та частини прибутку, яка спрямована у ре-зервний капітал та реінвестована в активи (нерозподілений прибу-ток). Формула розрахунку вартості власного капіталу має такий вигляд:
ВВК=ЧП / ВК * 100, (4.1)
де ВВК— вартість власного капіталу. %;
ЧП— чистий прибуток;
ВК—середня вартість власного капіталу.
Додаткове залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх
джерел відбувається шляхом додаткової емісії акцій підприємс-тва або додаткових внесків у його статутний капітал. Для ви-значення суми чистого прибутку, який належатиме власникам акцій додаткового випуску відповідно до питомої ваги цих ак-цій у загальному обсязі статутного капіталу, використовують таку формулу:
ЧПд = (ЧП * НА) / (СА + НА), (4.2)
де ЧПд – чистий прибуток, що залишається у розпорядженні власників від додаткового випуску;
НА – кількість випуску „ нових ” акцій;
СА – кількість випуску „ старих „ акцій;
ЧП – чистий прибуток, який залишається у розпорядженні власників підприємств.
Сума залучення капіталу від емісії нових акцій залежить від курсу їх продажу і витрат, пов'язаних з емісією. Його вартість роз-раховується за формулою:
(3.4)
СДК = КП * НА - ВЕ, (4.3)
де СДК - сума залучення додаткового капіталу від емісії нових акцій;
КП - курс продажу «нових» акцій;
ВЕ - витрати, пов'язані з емісією.
Формула розрахунку вартості залучення додаткового власного капіталу (ВДК) має такий вигляд:
(3.4)
ВДК = ЧПд * 100 / СДК (4.4)
Вартість залучення капіталу у формі банківських позик визна-чається на основі відсоткової ставки за кредит і може бути розра-хована за такою формулою:
(3.5)
ВП = П * (1- РП), (4.5)
де ВП - вартість капіталу за рахунок позики, %;
П - відсоткова ставка за кредит банку, %;
РП - рі вень податку на прибуток.
У процесі господарської діяльності підприємство іноді може використовувати для розрахунків такий фінансовий інструмент, як товарний кредит у формі короткострокової відстрочки платежу. Для обчислення його вартості використовують формулу:
ВТК = Цз / Кз * 100, (4.6)
де ВТК - вартість товарного кредиту,%; ~
Цз – сума цінових знижок;
Кз - середній розмір кредиторської заборгованості за товарним кредитом.
Таким чином, капітал підприємства може формуватися з кількох джерел, кожне з яких має свою вартість. Прогнозна вартість капіталу, який використовуватиметься підприємством, розраховується як його середньозважена вартість. Аналізуючи різні прогнозні варіанти структур капіталу, підприємство може обрати оптимальну за критерієм середньозваженої вартості. Розглянемо це на прикладі, наведеному в таблиці 4.2. Акціонерним товариствам прогнозується для фінансування господарської діяльності загальна вартість капіталу в сумі 5млн. грн. Проаналізуємо середньозваже-ну вартість капіталу за різними варіантами його структури.
Таблиця 4.2.
Прогнозування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості
№ рядка | Джерела капіталу | Вартість капіталу, % | Варіанти структур капіталу
І | ІІ | ІІІ
Питома вага,% | Сума | Питома вага,% | Сума | Питома вага,% | Сума
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Звичайні акції | 12,0 | 40 | 2000 | 50 | 2500 | 60 | 3000
2 | Привілейовані акції | 10,0 | 5 | 250 | 6 | 300 | 7 | 350
3 | Облігації піпримства | 9,5 | 30 | 1500 | 19 | 950 | 8 | 400
4 | Довгострокові кредити | 9,0 | 15 | 750 | 10 | 500 | 20 | 1000
5 | Короткострокові кредити | 8,0 | 10 | 500 | 15 | 750 | 5 | 250
6 | Разом | - | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000
За даними таблиці розрахуємо середньозважену вартість капіталу за кожним із можливих варіантів:
Вартість капіталу за варіантом І = (12*40+10*5+9,5*30+9*15+8*10) /100 = 10,3%;
Вартість капіталу за варіантом ІІ = (12*50+10*6+9,5*19+9*10+8*15) / 100 = 10,5%;
Вартість капіталу за варіантом ІІІ = (12*60+10*7+9,5*8+9*20+8*5) /100 = 10,9%.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок