Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> курсова робота: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу / сторінка 16

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Знання механізму впливу фінансового левериджу на рівень прибутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано управляти вартістю і структурою капіталу підприємства.
На структуру капіталу впливають такі чинники: форми продажу простих акцій, форма керування акціонерним капіталом, фактор часу, вік підприємства та інші чинники.
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об’єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
Оптимальна структура капіталу – це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Кожне підприємство прагне досягти оптимального співвідно-шення між джерелами фінансування, оскільки структура капіталу впливає на його вартість. При розробці стратегічної політики структури капіталу головна мета — прогноз такої структури ка-піталу, яка за найнижчої вартості капіталу допомагатиме підтри-мувати стабільні доходи і дивіденди для акціонерів.
Фінансування за рахунок залучених джерел ефективне для підприємства, але до певної межі. Переваги фінансового левериджу зникають у підприємств, які мають у структурі капіталу за-надто високу частину боргів, що посилює ризик і підвищує потен-ційну загрозу неплатоспроможності. Надмірне, фінансування за рахунок випуску акцій теж має свої недоліки, тому щосередньозважена вартість капіталу стає занадто високою. У деяких випадках випуск надмірної кількості звичайних акцій може призвести до втрати контролю над акціонерним капіталом. Незбалансованість у структурі капіталу – наявність великої кількості боргів або значної частки акціонерного капіталу - можуть зашкодити позиції підприємства на ринку.
Таким чином, головна мета стратегічного аналізу структури капіталу – це формування такого співвіднощення, за якого досягається найвищий прибуток на звичайні акції.
Список використаної літератури
1.Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: „Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
2. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Львів: „Бескид Біт”, 2003. – 152 с.
3. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства. – 2002. - № 2.
4. Ревак І. Структура капіталу як чинник ринкової вартості підприємства // Формування нової парпдигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – с.453.
5.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.
6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528с.
7. Батурин В.М., Керимов В.Э. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления фининсовой деятельностю // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - №2.
8. Белз О., Юринець В. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу // Вісник ТАНГ. – 2005. - №2.
9. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 304с.
10. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 1999. – 104с.
11. Семінар-практикум «Фінансовий аналіз і фінансове планування» //
12. Афанасьєв А. Планування структури капіталу // Банківська справа. – 2000. - № 2. – с.23-24.
13. Афанасьєв А., Кравченко С. Управління структурою капіталу // Економіка, фінанси, право. – 2003. - № 1. – с.25-27.
14. Проблемы управления финансами / Новейшие и классические модели финансового менеджмента //
15. Ізмайлова К.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок